همانطور که خورشید به نشان پایسیس حرکت می کند، به مقصد نهایی خود روی چرخ زودیاک می رسد. در این مکان خاص در آسمان کیهانی‌مان، خورشید – که در آسترولوژی، هسته اصلی ما را نشان می دهد، می تواند به سفری که طی کرده است نگاهی بیاندارد و با آگاهی بیشتر برخی از درس ها و هدایایی که در طول مسیر فرود آمده است را درک کند.

هنگامی که خورشید به فصل پایسیس می رود، به ما هدیه ای از خرد داده می شود. ما می توانیم به گذشته نگاه کنیم و ببینیم که چگونه جاده های پرپیچ و خم ۱۲ ماه گذشته ما را به جایی که امروز هستیم رسانده است. ما می‌توانیم به گذشته نگاه کنیم و ببینیم که چگونه یک رویداد به رویداد بعدی منجر شده و به جایی که در حال حاضر ایستاده‌ایم منتهی شده است.

با دیدن سفر به این طریق، می‌توانیم همه چیز را درک کنیم، و شاید حتی یک پنجره امید را ببینیم. با دیدن این سفر، می‌توانیم به آگاهی بالاتری دست پیدا کنیم و چیزها را از دریچه‌ای بلندتر ببینیم.

پایسیس با دو ماهی که در جهت مخالف شنا می کنند نشان داده می شود. یکی از ماهی ها به سمت بالا حرکت می کند و دیگری به سمت پایین، اما بدون توجه به مسیر، آنها در نهایت به مکان یکسان ختم می شوند. این مکان، مکان بالاترین سرنوشت آنهاست.

در زندگی، ما انتخاب های زیادی داریم و تصمیمات زندگی که ما را به مسیرهای بسیار متفاوت و شگفت انگیزی هدایت می کند. اما، در پایان روز، ما همیشه به جایی خواهیم رسید که باید باشیم. ما همیشه قادر خواهیم بود به بالای قله‌مان برسیم، حتی اگر در طول راه از مسیرهای انحرافی استفاده کنیم.

پایسیس تحت حاکمیت عنصر آب است و در این فصل، اگر به خودمان اجازه دهیم مانند آب در جریان باشیم مفید و کارساز است. چگونه می توانید جریان بیشتر و مبارزه کمتری در زندگی خود ایجاد کنید؟ برای بسیاری از ما، این مستلزم آن است که سطح مشخصی از کنترل را رها کنیم و به خود اجازه دهیم درون حالتی از اعتماد حرکت کنیم. بودن و ماندن در لحظه، به جای نگرانی در مورد آنچه آینده ممکن است به ارمغان بیاورد نیز می تواند مفید باشد.

در طول اسفند ۱۴۰۰، ما برخی از هم ترازی های کیهانی نادر، از جمله ارتباط مداوم بین ونوس و مارس را داریم. ما همچنین انرژی‌های بسیار خلاقانه‌ای داریم که با همسو شدن خورشید پایسیس با نپتون، که اتفاقاً سیاره حاکم بر پایسیس نیز هست، در جریان هستند.

همانطور که فصل پایسیس به پایان می رسد، ما نیز وارد سال ۱۴۰۱ و همچنین یک سال جدید آسترولوژی می شویم زیرا خورشید در نقطه اعتدال به اریس، اولین نشان زودیاک می رود.

آسترولوژی اسفندماه ۱۴۰۰ برای نشان شما

آسترولوژی اسفندماه ۱۴۰۰ (فصل پایسیس ۲۰۲۲)