مارس اسکوئر سترن یکی از رویدادهای مهم آسترولوژی برای سال ۲۰۲۰ است.

در حالی که مارس اسکوئر سترن چیزی است که ما هر سال آن را تجربه می کنیم، به طور کلی فقط چند روز طول می کشد. ولی با این حال، مارس اسکوئر سترن  ۲۰۲۰، اعتبار بیشتری دریافت می کند چرا که برای ماه ها فعال خواهد بود.

مارس اسکوئر سترن نیز یکی از چالش برانگیزترین ترازها در آسترولوژی محسوب می شود، بنابراین فعال بودن این دوره برای چنین مدتی طولانی و غیرمعمول قطعاً چیزی برای توجه و مراقبت در خود خواهد داشت.

در حالی که ما از اواسط ماه آگوست شروع به احساس کردن مارس اسکوئر سترن خواهیم کرد، سه تاریخ وجود دارد که این تراز در اوج خود خواهد بود، دو مورد اول مهم ترین آن ها هستند-

  • ۲۴ آگوست ۲۰۲۰/ ۳ شهریور ۱۳۹۹
  • ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰/ ۸ مهر ۱۳۹۹
  • ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱/ ۲۳ دی ۱۳۹۹

این انرژیِ بزرگ است و چیزهای زیادی برای واکاوی و تحلیل در خود دارد. برای درک مارس اسکوئر سترن، ابتدا باید سیارات را به عنوان انرژی های فردی مورد بررسی قرار دهیم.

 

مارس

مارس سیاره اقدام و انگیزه است. آن نماینده مرد جنگی است و دوست دارد برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود بتازد و به پیش رود.

مارس عجول است؛ آن می خواهد کارها روز قبل انجام شوند و به وسیله انگیزه های آن هدایت می شود.

در یک سطح عمیق تر، مارس سیاره ای است که به ما کمک می کند تا بر ترس های خود غلبه کنیم. باعث می‌شود که ما از سرمان بیرون بیاییم و به درون کالبدمان برویم. این امکان را به ما می دهد تا ترس و رعشه ی خود را کنار بگذاریم و آن جهش ایمان را به درون ناشناخته ها بکشانیم.

چه پرواز کنیم و اوج بگیریم و چه سقوط کنیم و ویران شویم، مارس به ما کمک می کند تا ادامه دهیم.

 

سترن

سترن سیاره مرزها و محدودیت ها است. آن می خواهد که ما مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که از جایی با پایه و صداقت و تمامیت حرکت می کنیم.

سترن همچنین پروردگار کارما محسوب می شود و از ما می خواهد که در درس های خود و در همه آنچه که نامساعد است قرار بگیریم، بنابراین ما واقعاً می توانیم یاد بگیریم و رشد کنیم.

سترن مانند یک معلم سخت گیر است و از ما می خواهد که به ممارست ادامه دهیم و اگر به این مسئله پایبند باشیم و به آن بچسبیم، در نهایت خودمان را در حال درو کردن پاداش ها می یابیم.

سترن همچنین بر قانون، نظم و دولت حاکم است. دوست دارد به سنت های گذشته احترام بگذارد و تاسیسات آزموده شده و واقعی را زنده نگه دارد.

 

اسکوئر مارس سترن

همانطور که مشاهده می کنید، انرژی مارس و سترن بسیار متفاوت است.

مارس همه چیز در مورد اقدام سریع و بی باک است، در حالی که سترن تنها در مورد بر عهده گیری مسئولیت اقدامات مان است.

در آسترولوژی، یک اسکوئر یا مربع زمانی است که دو سیاره در زاویه ۹۰ درجه از یکدیگر تنظیم می شوند. این تراز نشانگر تنش است و می تواند انرژی هر دو سیاره را به چالش بکشد.

همانطور که مارس و سترن با یکدیگر اسکوئر هستند، به احتمال زیاد ما شاهد فشار و کشمکش بین انرژی شان خواهیم بود.

 

این چگونه در یک سطح شخصی نمود پیدا می کند:

در یک سطح شخصی، ما احتمالا این بازی را زمانی می‌بینیم که آن به سطوح انرژی و احساسات عمومی مان می آید و تحریک مان می کند.

ممکن است احساس از پا در آمدگی و خستگی کنیم و نیازمند شارژ مجدد داشته باشیم، یا هم ممکن است برای رسیدگی به کارها و بررسی لیست انجام مان، احساس تحریک و انرژی کنیم.

از یک بعد مثبت، مارس اسکوئر سترن می تواند به ما کمک کند تا ایده ها و آرمان هایمان را برداریم و رهسپار مسیر شویم.

ما می توانیم از سرسختی و بی پروایی مارس استفاده کنیم تا آن جهش ایمان را به دست آوریم و سپس می توانیم از مبنا و استحکام سترن استفاده کنیم تا نقشه کار و ایده را برای طولانی مدت به زندگی بیاوریم.

مارس سوخت ما را برای رفتن تامین می کند، در حالی که سترن جایی که ما می رویم را کارگردانی می کند. سترن از ما می خواهد که از انرژی خیره سر مارس به روشی مبتنی و متفکرانه استفاده کنیم. از ما می خواهد که وقت مان را درک و لمس کنیم و اطمینان حاصل کنیم که ما از روی تکانه ها و انگیزش های ناگهانی عمل نمی کنیم بلکه بر اساس منطق عمل می کنیم.

در حالی که ما باید به ریتم و جریان روح خود گوش فرا دهیم، این انرژی زمان خوبی برای انجام کارهای سخت و پیدا کردن استقامت است تا بتواند در رسیدن به اهداف و رویاهایی که در زندگی داریم کمک کننده باشد.

 

این چگونه در یک سطح جهانی نمود پیدا می کند:

در حالی که ما مارس اسکوئر سترن را در درون خود احساس خواهیم کرد، قطعاً اجرای آن را در بیرون نیز شاهد خواهیم بود.

دلیل این امر این است که سترن یک “سیاره بیرونی” محسوب می شود و هر زمان که یک سیاره بیرونی فعال می شود، به این معنی است که نه تنها به طور شخصی بلکه به طور جمعی نیز بر ما تأثیر می گذارد.

در سطح جهانی، مارس اسکوئر سترن این پتانسیل را دارد که تنش های رو به رشد و فزاینده در سراسر جهان، هنگامی که آن به  آزادی (مارس) منجر می شود و قوانینی که توسط دولت و رهبران جهان (سترن) وضع شده است را برجسته می کند.

سترن تمایل خواهد داشت همه چیز را یکسان نگه دارد و به قوانینی که در طول نسل ها منتقل شده اند پایبند باشد، در حالی که مارس می خواهد کارهایی را به روش خودش و انگیزه های خود انجام دهد.

سترن می خواهد قوانین، محدودیت ها و نظم را اعمال کند. می خواهد کارها را به آرامی و روشمندانه انجام دهد و از هرج و مرج به طرفداری از مبانی و استدلال جلوگیری به عمل آورد.

مارس شورشی است و گاهی خودخواهانه برای آنچه که معتقد است حقیقت دارد می جنگد. مارس قطعاً علاقه ای به انطباق و سازگاری ندارد و اگرچه عدم انطباق و ناسازگاری می تواند انقلاب و تغییر مورد احتیاج را به همراه آورد، اما می تواند باعث آشفتگی، ویرانی و تخریب و هرج و مرج شود.

نه مارس و نه سترن “در نقش بد” نیستند بلکه هر دو انرژی متفاوتی دارند و هدیه ها و درس های مختلف خود را برای ارائه در چنته دارند.

آن چه دقیقاً آشکار خواهد شد به آگاهی جمعی بستگی دارد، بنابراین تحت این ترازِ برانگیخته و داغ، حفظ بینش و سرزندگی و موثر واقع شدن از طریق جایگاه حقیقت خود بسیار مهم خواهد بود.

تحت این مارس اسکوئر سترن، ممکن است شاهد رهبرانی باشیم که کمی بیشتر قدرت خود را نشان می دهند و شهروندانی که به صورت مبارزه آن را بازتاب می دهند.

این نیز توسط مارس اسکوئر پلوتو تقویت خواهد شد، که در ماه های آینده نیز فعال است.

 

خلاصه

همانطور که می بینید مارس بسیار پرمشغله و پر تکاپو است و هر دوی سترن و پلوتو در آسترولوژی سال ۲۰۲۰ بازیکنان اصلی بوده اند، بنابراین همه چیز برای تقویت و به هیجان آوردن با این پیکربندی اسکوئر فراهم است.

سال ۲۰۲۰ سال بزرگی بوده که خیلی از پرده ها برداشته شده است.

تمام تاریکی هایی که امسال در معرض دید ما قرار گرفته برای التیام و بهبودی ما و تغییر ما بوده است و برای اینکه ما را در نهایت به عنوان یک کل متحول کند.

برخی از ما قبلاً این تحول را در سطح شخصی انجام داده ایم، اما یک فراخوانی برای افزایش به صورت جمعی نیز وجود دارد.

نور و سرزندگی خود را حفظ کنید و افکار، کلمات و اعمال خود را با تراز الهی تان تنظیم کنید.

با شروع انرژی مارس اسکوئر سترن، ممکن است شروع به دیدن نتایج هرگونه خیزش و طغیان کنیم و اینکه مراحل بعدی مان چه خواهد بود.

 

تمرینات و سوالات

با نبرد مارس و سترن طی ماه های آینده، ممکن است این نبرد را در درون نیز احساس کنیم. در اینجا چند سؤال وجود دارد که می توانیم برای هدایت این انرژی از آن ها استفاده کنیم-

 

  • چه عادات و رسوم و الگوها و سنت های قدیمی، دیگر به من خدمتی نمی کنند؟
  • از کجا باید قدم بردارم و جهشی از ایمان داشته باشم؟
  • چگونه می توانم سطح انرژی خود را مدیریت کنم؟
  • چگونه می توانم به خودم انگیزه دهم تا از رویاها و اهداف خود دست نکشم؟
  • چه رویاها و اهدافی را باید رها کنم؟

 


 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

آسترولوژی مارس اسکوئر سترن ۲۰۲۰
امتیاز خود را ثبت کنید