اواخر بهمن و نیز اسفند ۱۴۰۰ نه تنها یکی از شدیدترین زمان های سال است بلکه فرصت شماست برای ایجاد صلح با سایه تان – یک بار برای همیشه.

در بهمن ماه، مرکوری، ونوس، مارس، پلوتو همه در کپریکورن هستند که سیارک وستا نیز در کانجاکت آنان به سر می برد و همچنین ماه در ۷-۸ اسفند به آنان می پیوندد.

در ۸ اسفند ۱۴۰۰/ ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ ما یک ترکیب باورنکردنی داریم: ونوس، وستا، مارس، ماه و پلوتو همه بین ۲۴ تا ۲۷ درجه کپریکورن قرار می‌گیرند!

این یک ترکیب فوق العاده است که تمام توجه ما را به بخش خاصی از چارتمان جلب می‌کند. این اولین و آخرین باری است که یک فرصت بی‌نظیر برای رویارویی با سایه‌مان داریم. ونوس، مارس و پلوتو به این زودی‌ها، حداقل در ۲۵۰ سال آینده، در یک پیوند به هم نخواهند رسید.

ممکن است از قبل احساس کرده‌اید که چگونه این انرژی به آرامی در حال جمع شدن است. همانطور که ما صحبت می‌کنیم، مرکوری به پلوتو متصل است، در حالی که ونوس، مارس و وستا هر روز به پادشاه دنیای زیرین نزدیکتر می‌شوند. با پیشروی در ماه اسفند، شدت آن افزایش می‌یابد تا در ماه نوی پایسیس به اوج خود برسد.

چیزی در حال ساخته‌شدن است. بسیاری از ما در حال حاضر احساس می کنیم که اتفاق مهمی در شرف وقوع است.

استلیوم ونوس، وستا، مارس، ماه، پلوتو در کپریکورن

پلوتو سیاره حقیقت و تسلیم است – پلوتو خواهان صداقت کامل است. چیزهایی که ما از نگاه صادقانه به آنها امتناع می‌کردیم یا پنهان‌شان می‌کردیم، اکنون درخواست تصدیق دارند.

هنگامی که ونوس، مارس، پلوتو، وستا و ماه در مراسمی برای تطهیر روح گرد هم می‌آیند – آن بخش از ما که حقیقت دارد یعنی جوهرمان- از طریق آن شروع به درخشیدن می‌کند. عمیق‌ترین عطش و خواسته‌های‌مان به سطح می‌آیند که نادیده گرفتن‌شان غیرممکن است.

نقش وستا این است که به ما یادآوری کند که نیازها و خواسته‌های‌مان مهم هستند، که آنها زنده، بی حد و حصر و ابدی هستند. و ما باید آن آتش مقدس را روشن نگه داریم.

افشاگری‌ها می‌تواند برخی از ما را غافلگیر سازد. حتی اگر ناراحت‌کننده باشد، پیشرفت، تصمیم‌گیری و تغییرات اجتناب‌ناپذیر است.

آنچه ما می‌خواهیم – و آنچه نمی‌خواهیم – کاملاً هویدا خواهد شد.

برخی از افراد می‌توانند به مشاغل، روابط یا موقعیت‌های زندگی که دیگر از آنچه روح آنها واقعاً می‌خواهد پشتیبانی نمی‌کند پایان دهند. دیگران ممکن است به چیزی که همیشه می‌خواستند اما نمی‌دانستند می‌خواهند، یا جرات بله گفتن را نداشتند بله بگویند.

اما این روند آسان نخواهد بود.

کار پلوتو چیزی جز آسانی است. پلوتو نفس و ایگویمان را از بین می‌برد و از ما می‌خواهد که نگاهی بسیار صادقانه به سایه خود بیندازیم. ممکن است نیاز به مواجهه با برخی از حقایق بسیار سخت باشد.

آگاهی اینجا کلید است. هرچه بیشتر به آنچه که سیارات در کپریکورن سعی دارند به ما بگویند گوش دهیم، روند ادغام آسان‌تر می‌شود. هرچه بیشتر در برابر آن مقاومت کنیم، بیداری پلوتونیک وحشیانه‌تر خواهد بود.

با ترانزیت‌های آینده با ما همراه باشید…

استلیوم مرکوری، ونوس، مارس، پلوتو در کپریکورن – کار سایه