آسترولوژی شهودی: سترن اسکوئر اورانوس ۲۰۲۱

 

اورانوس یک بازیگر اصلی میان انرژی های کیهانی سال ۲۰۲۱ است و همچنین حاکم طبیعی نشان آکواریوس است. اورانوس انرژی خود را بیشتر محور قرار می دهد چراکه ما به آرامی به عصر آکواریوس در حال انتقال هستیم.

در حالی که اورانوس از بسیاری جهات در طول سال فعال است، یکی از اصلی ترین ترازهایی که در سال ۲۰۲۱ انجام می دهد، هم ترازی اسکوئر یا ۹۰ درجه با سترن است.

سترن اسکوئر اورانوس یک هم ترازی نادر است، اما در طول امسال سه بار صورت می گیرد که آن را به یک مرکز توجه مهم و یک موضوع احتمالی برای سال ۲۰۲۱ تبدیل می سازد.

این سه هم ترازی سترن و اورانوس به نوبه ای داستانی را تعریف خواهند کرد. اگرچه که ما مقداری از این انرژی را حوالی ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ /۱۷ فوریه ۲۰۲۱ تجربه کردیم اما برای اینکه واقعا ً بتوانیم میزان قابل توجهی از این انرژی و آنچه را که به ما نشان می دهد را درک کنیم ممکن است نیاز باشد تا هم ترازی نهایی منتظر بمانیم.

سه تاریخ برای این تراز سترن اسکوئر اورانوس وجود دارد که شامل:

۲۹ بهمن ۱۳۹۹/ ۱۷ فوریه

۲۴ خرداد ۱۴۰۰/ ۱۴ ژوئن

۳ دی ۱۴۰۰/ ۲۴ دسامبر

بیایید نگاهی عمیق تر به مضامینی بیاندازیم که انتظار می رود شاهد باشیم و اینکه چگونه می توانیم با این انرژی در باقیمانده سال کار کنیم-

سترن اسکوئر اورانوس

سترن نماینده چهره و شخصیت های معروف، قوانین و مرزها است. اورانوس نماینده نوآوری، آزادی، تغییر و خروج از منطقه راحتی مان است.

زمانی که این دو سیاره با یکدیگر زاویه ۹۰ درجه تشکیل می‌دهند، ما بین این دو انرژی تنش احساس می کنیم.

سترن می خواهد کنترل کند. اورانوس می خواهد با جریان به پیش براند. سترن می خواهد مرزها و ساختارها را تحمیل کند، اورانوس آزادی کامل را می خواهد.

زمانی که این دو پویایی انرژی با یکدیگر درگیر می‌شوند، ممکن است شاهد بروز آن به شکل طغیان، انقلاب، تغییر در ساختارهای سنتی، کنترل آزادی یا تجزیه ساختارهای قدیمی باشیم.

در یک سطح شخصی، این انرژی ممکن است به ما کمک کند تا از چیزهایی که ما را عقب نگه داشته رها شویم. ممکن است تمایل شدیدتری برای نوآوری و انجام کارها به شیوه‌ای متفاوت و یافتن جاده های جدید برای سفر را شاهد باشیم.

در حقیقت، این حس وجود دارد که برای رسیدن به مکانی که می خواهیم، ممکن است نیاز به تغییر و چرخش جهت داشته باشیم. روش های قدیمی انجام کارها ممکن است دیگر برای ما کارآمد نباشند و این انرژی ما را به خلاقیت ترغیب می کند تا راهی جدید بیابیم.

در حالی که این چیزی است که تجلی آن را می توانیم در واقعیت بیرونی مان ببینیم، همچنین ممکن است متوجه تحولاتی در واقعیت درونی مان نیز شویم.

افکار و باورهای قدیمی که ما در مورد خودمان یا جهان داشته ایم ممکن است فرو ریزد و خراب شود. همانطور که ما اجازه می دهیم این افکار و الگوهای قدیمی سقوط کنند، ممکن است خودمان را کنجکاوتر و با فکری بازتر بیابیم.

حتی ممکن است خودمان را در حال ایجاد بالانس و ساختاردهی یک روال و روتین و وقت گذاشتن برای کارهای خودجوش و همراه با خلاقیت بیابیم.

بسته به جایی که ما در سفرمان هستیم، ممکن است متوجه شویم که ما نیاز بیشتر به خرد سترن یا حکمت اورانوس داریم.

بینش‌های شهودی درون اورانوس و سترن

اورانوس سیاره بیداری و سترن سیاره کارما است، بنابراین در برخی سطوح، این دو جسم کیهانی ممکن است ما را برای بیدار شدن به وسیله‌ی کارما و انرژی‌ای که در این جهان به اثر می گذاریم راهنمایی کنند.

این انرژی ممکن است ما را به سمت فرار از هرگونه عادت و الگویی که از زندگی‌های گذشته با خود به ارث برده‌ایم، سوق دهد و حتی ممکن است توجه ما را به چیزهایی جلب کند که ما در اینجاییم تا آنها را آزاد کنیم و از آنها عبور نماییم.

می‌خواهید چه اثری در دنیا بگذارید؟ می‌خواهید چه چیزی به جهان ارائه دهید؟

اینها سوالاتی هستند که ممکن است خودتان را تحت تاثیر انرژی های خلاقانه ۲۰۲۱ بیابید.

مهم نیست که این سفر شما را به کجا هدایت می‌کند، هر دوی اورانوس و سترن که در تمام طول سال هم تراز هستند، به ما یادآور می‌شوند که زندگی خیلی بیشتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. سترن سه بعدی اهل عمل است، اما اورانوس بیداری است و در جستجوی ناشناخته‌ها.

همانطور که ما با کمک سترن انرژی‌مان را استوار می‌کنیم، می توانیم از ارتعاشات اورانوس برای تحول واقعیت‌مان، گشودن درهای جدید، و کشف مسیرهای تازه‌ای که قبل از این نمی توانستیم درک کنیم استفاده نماییم.

 ما این قدرت را داریم که مسیرمان را تغییر دهیم، این قدرت را داریم که انتخاب های جدیدی که ما را در مسیری متفاوت سوق می دهند انجام دهیم.

لازم نیست به چیزی که زمانی می دانستیم برگردیم، ما می توانیم نوآور باشیم، می توانیم مسیرهای جدیدی بسازیم، می توانیم چیزهای جدیدی را امتحان کنیم؛ این انرژی برای‌مان به خصوص در سال ۲۰۲۱ جاری است تا با آن کار کنیم.

تغییر امکان پذیر، و از بسیاری جهات اجتناب ناپذیر است. به دنبال فرصت ها و درهای جدیدی باشید که در طول سال به شما سلام می کنند. حداقل یکی را امتحان کنید. جاده در جهات و مسیرهای جدید پیچ در پیچ است. اما همیشه یک مسیر آشنایی وجود دارد تا دوباره به راه بازگردیم، ریز انشعاباتی که می تواند ما را به چشم اندازهای جدید، گسترش ذهنیت‌مان، و در نهایت به سطوحی جدید بیدار کند.

سوالات انگیزشی سترن اسکوئر اورانوس

  • قصد دارید چه نقشی را در جهان بگذارید؟
  • اگر قادر بودید چیزی را در زندگی‌تان تغییر دهید، آن چه بود؟
  • کجا نیاز است تا ساختار بیشتری یابید یا استوارتر و محکم تر شوید؟ کجا نیاز دارید تا خلاقانه‌تر و خودجوش‌تر شوید؟
  • وقت آن است که کنترل چه چیزی را رها سازید؟
  • اگر هیچ ترسی نمی داشتید، متمایل به انجام چه کاری بودید؟
اسکوئر سترن اورانوس