آسترولوژی شهودی: انقلاب تابستانی/زمستانی ژوئن ۲۰۲۱

انقلاب ژوئن ۲۰۲۱ بسته به منطقه زمانی شما ۲۰-۲۱ ژوئن رخ می دهد. این نشان دهنده زمانی است که “خورشید بی حرکت می ماند” ، بسته به اینکه در کدام نیمکره جهان زندگی می کنید، کوتاهترین یا بلندترین روز سال را تجربه می نمایید. این همچنین شروع رسمی تابستان یا زمستان و در آسترولوژی تروپیکال شروع فصل خرچنگ است.

در این نقطه انقلاب دقیقا شش ماه از پیوند اعظم می گذرد، که یک نقطه ی ادامه در سفرمان برای تولد یک زمین جدید است.

از قدیم و ندیم انقلاب یک زمان اسرارآمیز در نظر گرفته می شده است. گفته می شود که روز انقلاب، حجاب بین جهان ها نازک است و ارتباط با ارواح طبیعت و انرژی های درمانی سیاره آسان تر می شود. همچنین زمانی است که می توانیم ارتباط روحی خود را با مادر زمین و همه ساکنان آن احساس کنیم.

همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده توسط زمین شناس معروف، روری داف، روز قبل از انقلاب زمانی است که شبکه انرژیکی این سیاره یا خطوط لای (مناطق مغناطیسی زمین) دقیقاً روی فرکانس یکسانی تنظیم می شوند و امواج هارمونیک، آرامبخش و شفابخشی در سراسر زمین ایجاد می‌کنند.

این فرکانس‌های هماهنگ برای چند روز می‌مانند و به ما در دستیابی به ابعاد و آگاهی برتر کمک می کنند. یک راه آسان برای استفاده از این انرژی، وقت گذرانی در طبیعت است.

به خودتان اجازه دهید با زمین یکی شوید. به خودتان اجازه دهید با ضربان قلب مادرزمینمان همسو شوید.

در حالی که انقلاب برای‌مان انرژی جادویی، شفابخش و هارمونیک را به ارمغان می‌آورد، رویدادهای کیهانی که در ادامه سال در حال وقوع است نیز به آنچه احساس می‌کنیم می‌افزاید و به آن انرژی می بخشد.

ما درست قبل از انقلاب، بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی ژوپیتر را در حال ورود به برگشتی داریم.

هنگامی که یک سیاره به برگشتی می‌رود، گفته می شود که وارد دنیای زیرین می‌شود، جایی که برای پل زدن به نور و آگاهی جدید، در میان تاریکی‌ها به سفر می‌رود.

ژوپیتر بر عقاید، نحوه نگرش‌مان به جهان و خرد برترمان حکمرانی می‌کند. همانطور که درست قبل از انقلاب برگشتی می‌شود، ممکن است ما را ترغیب کند تا افکاری که به خودمان می‌گوییم و لنزی که با آن دنیا را نگاه می کنیم را مورد بررسی قرار دهیم.

چگونه می توانیم افکارمان را میزان کنیم تا ذهنی بازتر و حمایت کننده تر داشته باشیم؟ چگونه می توانیم عاشقانه لنزی که برای دیدن جهان انتخاب می کنیم را به چالش بکشیم؟

ژوپیتر در زمان انقلاب ژوئن ۲۰۲۱ تنها سیاره برگشتی نخواهد بود. مرکوری، ستزن و پلوتو را نیز در این سفر خواهیم داشت.

این یک کُندی را به انرژی های کیهانی اضافه می‌کند، و به ما فرصتی می دهد تا آرام بگیریم و به ارتباط خود با فرکانس‌ها عمق ببخشیم.

همچنین امسال این انرژی انقلاب ممکن است منفعل تر احساس شود به این معنا که ممکن است نیاز به تسلیم شدن و سرسپردگی داشته باشیم و اجازه دهیم  تا راه نشان داده شود.

وقتی تسلیم می شویم و به خود اجازه می دهیم با انرژی طبیعت ادغام شویم، می توانیم چیزهای جدیدی یاد بگیریم، ذهن‌مان را گسترش دهیم و افق دیدمان را باز کنیم.

این فرصتی برای شماست تا اجازه دهید هدایت شوید، شنونده بودن را بیاموزید و در هر جایی باشید با خودتان آرام بگیرید.

اجازه دهید که پذیرش و ایمان وجودتان را بشوید. به خودتان اجازه دهید تا شفقت و عشقی که هر لحظه به این سیاره متشعشع می‌کنید را دریابید.

در زمان انقلاب، ونوس و نپتون نیز در یک تراز تراین قرار می‌گیرند و به هماهنگی‌ها می‌افزایند و همچنین به ما در جهت دستیابی به یک حقیقت عمیق تر و درک معنوی بالاتر کمک می‌کنند.

در آسترولوژی، یک تراین زمانی شکل می‌گیرد که دو سیاره نسبت به هم ۱۲۰ درجه فاصله داشته باشند، که نشان دهنده جریانی نرم و مطبوع از انرژی است.

تمام این انرژی‌ها در کنار هم می‌توانند بیداری‌های معنوی، جستجوی دانش و معرفت جدید و حتی بارگیری‌های معنوی از سمت راهنمایان یا خود برترمان را حمایت و تقویت کنند.

همچنین ونوس و نپتون با ارتعاشات عشق طنین انداز می‌شوند. ونوس پیش‌مقام الهه عشق است و نپتون سیاره عشق بی قید و شرط در نظر گرفته شده است.

از این انرژی استقبال کنید و بگذارید عشق، پیرامون‌تان جریان یابد. بدانید شما دوست‌داشتنی هستید. شما لیاقت دوست داشته شدن را دارید و بدانید که قدرتمندترین کاری که می توانید در این زندگی برای خود انجام دهید عشق ورزی است، خصوصاً به خودتان!

انقلاب مبارک!

 

انقلاب ژوئن ۲۰۲۱