در ۱۵ آگوست ۲۰۲۰، سیاره بیداری، تغییر و رهایی وارد جهان زیرین می شود، جایی که تا ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ باقی خواهد ماند.

در حالی که اورانوس از طریق دنیای زیرین به حرکت برگشتی رهسپار می شود، به سراسر هفت ماه اخیر زندگی مان سفر خواهد کرد و به ما کمک می کند تا هرگونه رخنه ای را را برطرف کنیم، چروک ها را اتو بزنیم و هر آنچه که ناپایدار بوده است را استوار کنیم یا رها سازیم.

اورانوس ما را راهنمایی می کند تا به چیزهایی که در زندگی مان در حال فروپاشی هستند بپردازیم و به ما در رهاسازی، یا دستیابی به یک چشم انداز و دیدگاهی جدید کمک می کند، تا بتوانیم آن ها را تقویت کنیم.

بعضی اوقات ما می توانیم به وسیله این تکان ها تنه بخوریم و غافلگیر شویم، بنابراین در این دوره اگر متوجه چیزی متزلزل یا ناپایدار در زندگی تان شدید، عقب بایستید و درک کنید که اورانوس ممکن است در حال راهنمایی شما باشد تا کمی عمیق تر ببینید.

اورانوس بدون هیچ دلیلی زندگی ما را نمی لرزاند، این کار را می کند تا ما را بیدار سازد. او می خواهد که ما به شیوه ای نو به امور نگاه کنیم، از ما می خواهد که دیدگاه خود را متحول کنیم تا بتوانیم به راحتی مسیری را برای همه آنچه برای یافتن خودمان است هموار کنیم.

به عنوان سیاره بیداری، وقتی وارد عالم زیرین می شود، ممکن است احساس کنیم ارتباط نزدیکتری با راهنمایانمان، با کیهان و با زندگی گذشته مان برقرار می کنیم.

ما ممکن است رویاها و الهاماتی از تجربیات گذشته یا تجسمات داشته باشیم، یا ممکن است در جهت به خاطرآوری دانش و خرد گم شده از دنیای اطراف خود راهنمایی شویم.

یکی از آزادی هایی که اورانوس به ما ارائه می دهد، به ویژه هنگامی که وارد دنیای زیرین می شود، این است که به پیشینه ی محدودیت های جسمی نگاه کنیم و در روشی دیگر به زندگی نظر اندازیم.

زندگی محدودیت، قانون و مرز دارد – این درست است، اما اورانوس می داند حقیقت بالاتری وجود دارد، و هنگامی که بتوانیم این حقیقت بالاتر را برای خودمان تنظیم کنیم و به آن دسترسی پیدا کنیم، زمانی است که قادریم به رهایی که اورانوس به ارمغان می آورد متصل شویم.

برگشتی اورانوس در تارس

اورانوس از طریق نشان تارس برگشتی می شود، به این معنی که ممکن است میان در آغوش گرفتن تازه ها و رها کردن کهنه ها احساس فشار و کش‌مکش کنیم.

اورانوس تا سال ۲۰۲۶ در تارس خواهد ماند، بنابراین اینها همه مضامینی هستند که برای مدتی با آنها کار می کنیم، با این حال تحت این برگشتی ۲۰۲۰، ممکن است متوجه شویم که احساس امنیت و راحتی ما برجسته شده است، به خصوص در مورد دارایی های مادی و رابطه ما با غذا.

ما همچنین ممکن است هدایت شویم به فکر کردن در مورد جایی که به مواد غذایی یا دارایی های مادی به منظور ارائه ی یک حس راحتی کاذب به خودمان وابسته بوده ایم.

اگر به دنبال امنیت و آسایش از طریق غذا یا وسایل مادی دیگری بوده اید، این برگشتی ممکن است جو مناسبی را برای ایجاد برخی تغییرات ایجاد کند.

ما همچنین ممکن است تحت این انرژی رتروگراد متوجه شویم که تغییراتی در عرضه مواد غذایی ما یا صنعت کشاورزی وجود دارد. ببینید آیا می توانید از کشاورزان محلی حمایت کنید یا در صورت امکان محصولات تازه خود را از بازار کشاورزان خریداری کنید.

با به پایان آمدن نوامبر، اورانوس تنها سیاره ی در برگشتی خواهد بود که واقعاً به ما امکان می دهد تا روی انرژی ها و درس های آن متمرکز شویم.

اورانوس برگشتی و شما

برای فکر کردن در مورد چگونگی تأثیرگذاری اورانوس بر شما، ذهن خود را به ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ برگردانید.

از این زمان چطور رشد کرده اید؟

چه تحولات جدیدی وارد زندگی شما شده است و چگونه آنها شما را تغییر داده اند؟

چه چیزی از این زمان احساس می کنید سست و لرزان شده است و نیاز به تغییر دارد؟

از کجا می توانید تسلیم شوید و بیشتر با جریان حرکت کنید؟

با دنبال کردن به این سؤالات و باز بودن و ماندن در برابر نشانه های منحصر به فردی که یونیورس در این دوره به مسیرتان ارسال می کند، می توانید با هدایا و درس های برگشتی اورانوس هماهنگ شوید.

برگشتی اورانوس ۲۰۲۰