آسترولوژی شهودی: برگشتی سترن ۲۰۲۱

سترن از ۲ خرداد تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰ / ۲۳ می تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ در نشان آکواریوس وارد برگشتی سالانه‌اش می شود.

سترن در این مدت در زودیاک به عقب سفر خواهد کرد و رد پایش را از ۱۳ تا ۶ درجه آکواریوس می گیرد.

برگشتی زمانی رخ می دهد که از دیدگاه ما روی زمین به نظر می آید که سیاره در حال حرکت به عقب است.

درآسترولوژی، برگشتی ها انرژی سیاره را به چرخش به درون سیگنال می دهند، به این معنی که انرژی آن تمایل دارد ما را بیشتر در یک سطح داخلی تا یک سطح خارجی تحت تأثیر قرار دهد.

هنگامی که باستانیان یک سیاره را در برگشتی مشاهده می کردند، معتقد بودند که وارد دنیای زیرین می شود و از میان سایه های ناخودآگاه مان سفر می کند تا پیام ها و خردی را که ممکن است دفعه اول از دست داده باشیم را از زیر خاک بالا آورد.

سترن سیاره مسئولیت و کار سخت، و اما همچنین سیاره ی پاداش های بزرگ نیز محسوب می شود. سترن به عنوان خداونگار کارما نیز شناخته می شود، و تضمین می کند که هیچ کار خیری بدون پاداش نمی ماند.

همچنان که سترن به برگشتی سالانه خود قدم می گذارد، زمان ملاقات مجدد گذشته، تامل روی آنچه که نیاز به پذیرفتن مسئولیت دارد، و ارزیابی اقدامات مان که نتایج آینده را می سازد، فرا می رسد.

سترن از ما می خواهد که مسیولیت رفتارمان را برعهده بگیریم و روشن شویم که چگونه اعمال، باورها و افکارمان به واقعیتی که ایجاد می کنیم کمک می کنند.

سترن، در جهت کمک، ممکن است با قرار دادن شما در محدودیت، از شما درخواست کند تا نگاهی به زندگی خود بیاندازید و روی تم هایی که از شهریور ۱۳۹۹/ سپتامبر ۲۰۲۰ تاکنون در زندگی تان شایع بود، تامل کنید. در این زمان چه کارها و اقداماتی انجام دادید؟ چه شرایط و موقعیت هایی را کشف می کنید وقتی که این دوره زمانی را مرور می کنید؟

هر فعالیت و اقدامی که در این مدت انجام شد، اکنون آماده بررسی خواهد بود. یا خودتان را در حال برداشت پاداش اعمالتان خواهید یافت یا شاید هم با عواقب آن سر و کار داشته باشید. این احتمال وجود دارد که برای همه ما، کمی از هر دو مورد انجام پذیرد.

سترن کمی شبیه به یک معلم سخت گیر است، و می تواند برخی موقعیت های سخت یا چالش برانگیز را سر راهمان قرار دهد، اما هدف از این بازی در اینجا بالا رفتن از چالش، به دست گرفتن مسئولیت کامل زندگی و تصمیمات مان است و همچنین دانستن این که ما همیشه این قدرت را داریم که دوباره و دوباره تلاش کنیم، بهتر عمل کنیم و سرانجام موفق شویم.

وقتی انرژی سترن جاری می شود ما به راحتی می توانیم احساس دلسرد شدن یا حتی سخت گیری بر خودمان کنیم، اما اگر نفس و ایگویمان را رها سازیم، و درک کنیم که سترن قصد دارد ما را به کامل ترین پتانسیل و رشد مطلوب مان هدایت کند، آنگاه می توانیم با یک دیدگاه جدید شروع به نگاه کردن به چیزها کنیم.

به جای اینکه به سترن به عنوان این معلم سخت گیر نگاه کنیم و از او بترسیم یا اجتناب کنیم، می توانیم به آن به عنوان یک معلم جدی نگاه کنیم که دقیقا می داند چگونه به ما فشار آورد و سختی دهد تا از ما بهترین را بسازد.

زمانی که ما مقاومت می کنیم، در حال مبارزه و کشمکش هستیم، اما آنگاه که تسلیم می شویم می توانیم آن پوشش نقره ای و نور امید را در تاریکی بیابیم و احساس پذیرش بیشتری نسبت به هر درسی که مسیرمان را آراسته است، کنیم.

سترن همه چیز در مورد رشد و کمک به خود ما است در جهت صعود به قله، و رسیدن به جایی که می خواهیم. این سترن است که عزم و قدرت به ما می بخشد تا به تمام و کمال برسیم.

تحت این برگشتی، مراقب باشید که بیش از حد بر خودتان سخت نگیرید و یا اجازه ندهید هر گونه خشونت و سختی، عزت نفس تان را پایین بیاورد.

هیچ چیز هرگز جلوی راه تان نازل نمی شود مگر اینکه برای کنترل آن به اندازه کافی قوی، به اندازه کافی لایق و توانا، و به اندازه کافی خردمند باشید، بنابراین با اطمینان از این بخش از سفرتان استقبال کنید!

تمام راه هایی که برایتان رشد و حکمت حاصل کرده اند را تایید کنید. این یکی از هدایای سترن در طول برگشتی خود است که به ما نشان دهد که چقدر بالغ شده ایم و برتری یافته ایم. ما اکنون عاقل تر هستیم و مهم هم همین است که آن را در آغوش بگیریم

در زمان برگشتی سترن چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، بنابراین استفاده از این فرصت را غنیمت شمارید و آگاه باشید که آن در خدمت شما است تا فقط شما را عاقل تر سازد.

در طول این برگشتی ۲۰۲۱، سترن یک تراز نادر با سیاره اورانوس در ۲۴ خرداد/ ۱۴ ژوئن می سازد.

این هم ترازی با اورانوس بخشی از زنجیره ای است که تا سال ۲۰۲۱ در حال وقوع است که اساسا می تواند تم های شورش و آزادی در برابر بازی کنترل در صحنه جهانی را نقش بزند.

در یک سطح شخصی، این همسویی می تواند به ما کمک کند تا برخی از مرزهایی که برای خودمان ایجاد کرده ایم را محکم کنیم تا به یک سطح جدیدی از آزادی برسیم. یا ما ممکن است مخالفت بیش از حد را تجربه کنیم – ممکن است مجبور شویم در صورت نیاز، برخی مرزها را به منظور محافظت از خودمان و ایجاد ساختار بیشتر ایجاد کنیم.

به هر تم و موضوع در زندگی تان که در حدود ۲۴ خرداد/ ۱۴ ژوئن پررنگ هستند به عنوان این احتمال نگاه کنید که ممکن است آن ها سرنخی برایتان به عنوان برخی امور روحی که شما قرار است تا سال ۲۰۲۱ به انجام برسانید، باشند. بیشتر در اینجا بخوانید.

برگشتی سترن یک انرژی ظریف است، اما زمان بسیار خوبی است تا در اقدامات و کردارتان تامل کنید و از این که آنها شما را به سرمنزل تان سوق می دهند اطمینان حاصل کنید.

از این انرژی در جهت پذیرش مسئولیت زندگی خود، طلوع کردن ورای هر چالشی که مواجه هستید و مهربان بودن با خودتان استفاده کنید، و به یاد داشته باشید که سترن و تمامی یونیورس آرزو دارند که شما را موفق و سربلند ببینند!

برگشتی سترن ۲۰۲۱