ترانزیت ونوس در خانه اول

اگر می خواهید جذاب ترین و زیبا ترین ویژگی های شخصیت تان را بیان کنید، این بهترین فرصت است. شما در این مرحله از ترانزیت ونوس محبوب تر و جذاب تر به نظر می آیید. همچنین فرصتی برای بهبود ظاهر بدنی شماست.

 

ترانزیت ونوس در خانه دوم

فرصت ها برای جذب پول افزایش می یابد، اما اگر مراقب هدررفت منابع مالی تان در موارد غیر ضروری نباشید ممکن است در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

 

ترانزیت ونوس در خانه سوم

در حال حاضر ممکن است در هنگام تعامل با مردم خوش مشرب تر و دیپلماتیک تر باشید. به خصوص در مورد همسایگان و افرادی که در ارتباط نزدیک با شما قرار دارند و زندگی می کنند. به طور کلی افراد منطقه شما ممکن است دوستانه تر و صمیمی تر از حد معمول باشند.

 

ترانزیت ونوس در خانه چهارم

به احتمال زیاد در این مدت شما تمایل به آرامش را تجربه خواهید کرد و از هر چیزی که احساس امنیت به شما می دهد قدردانی خواهید نمود. ممکن است بخواهید تغییراتی را در فرم ظاهری خانه تان ایجاد کنید و آن را بهبود بخشید.

 

ترانزیت ونوس در خانه پنجم

احتمالاً یکی از بهترین فرصت ها برای رفتن به تعطیلات زمانی است که ونوس در این خانه است. همچنین می تواند زمان مناسبی برای گذراندن وقت در فراغت یا فعالیت های خلاقانه باشد.

 

ترانزیت ونوس در خانه ششم

اگر برای امرار معاش کار می کنید و زحمت می کشید، با استفاده از تاکتیک و ترغیب می توانید از این ترانزیت بهره بیشتری ببرید، به خصوص با همکاران یا شرکای کاری تان. و در مورد سلامتی تان هم، اگر از سلامتی خوبی برخوردار باشید، از آن قدردانی خواهید کرد. اما به دلیل میل به زیاده روی یا تنبلی می تواند مشکلاتی را ایجاد نماید.

 

ترانزیت ونوس در خانه هفتم

اگر در یک رابطه هستید، ممکن است از شریک زندگی خود قدردانی کرده و حاضر باشید در رابطه تان مصالحه و سازش برقرار کنید. اگر مجرد هستید ممکن است در جستجوی جذب یک پارتنر پنهانی تلاش کنید. اگر مجبور هستید با افرادی که مخالف شما هستند، مانند رقبا یا افرادی که دشمن خود می دانید، برخورد داشته باشید، ممکن است تدبیر بیشتری مورد نیاز باشد.

 

ترانزیت ونوس در خانه هشتم

ممکن است متوجه شوید که در رابطه با منابع مالی نزدیکان یا بستگان تان احتمالاً از طریق وراثت، وام یا سرمایه گذاری پول جذب می کنید. ممکن است توجه یا احساس جذابیت بیشتر در زندگی جنسی برایتان مهم تر شود.

 

ترانزیت ونوس در خانه نهم

ممکن است از سفر به یک منطقه غیر بومی یا کشوری دیگر، مطالعه عمیق در یک موضوع یا انجام کاری پرماجرا، لذت ببرید. وقتی ونوس در این خانه است، ممکن است آزادی بیش از معمول برایتان مهم باشد یا آن را درک کنید.

 

ترانزیت ونوس در خانه دهم

با این ترانزیت فرصت هایی را برای دستیابی و موفقیت، به ویژه در موارد مرتبط با حرفه تان جذب خواهید کرد. می توان از تاکتیک و دیپلماسی برای دریافت کمک از کسانی که قادرند در این زمینه به شما کمک کنند استفاده کرد. زیرا آنها مسیر پیروزی تان را آسان تر می نمایند.

 

ترانزیت ونوس در خانه یازدهم

دوستان و متحدان شما برایتان مهم می شوند و برای حفظ آن ها سازش بیشتری را ترجیح خواهید داد. ممکن است متمایل باشید که با رفتار دوستانه تر و معاشرانه تر تلاش کنید تا دوستان و هم پیمانان بیشتری را به دست آورید.

 

ترانزیت ونوس در خانه دوازدهم

گذراندن وقت برای انجام کاری مطابق با میل تان و یا زیاده خواهی ممکن است برای شما جذاب باشد. داشتن زمان و مکانی برای مدتی خلوت کردن و فرار از درگیری ها و مشکلات این فرصت را به شما می دهد تا دریابید که برای مقابله با محدودیت ها یا مشکلات شخصی باید در چه مواردی سازش بیشتری انجام دهید.

ترانزیت ونوس در خانه ها