نودهای قمری در تورس و اسکورپیو ۲۰۲۲-۲۰۲۳                      

نودهای قمری یک نقطه ریاضی بین خورشید و ماه هستند. نودها در امتداد یک محور قرار دارند که به ما یک نود شمالی و یک نود جنوبی می دهد.

نود شمالی نمایانگر سرنوشت ما و چیزی است که برای آن تلاش می کنیم و نود جنوبی نمایانگر گذشته ما و بنیادی است که بر آن بنا می کنیم.

در حالی که نود‌ها در چارت تولدمان می‌توانند معنای شخصی داشته باشند، موقعیت نودها همچنین می‌تواند کارمای جمعی ما و درس‌هایی را که در سطح جهانی انجام می‌دهیم نشان دهد.

در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲، نودهای قمری به نشان‌های تورس و اسکورپیو منتقل می شوند، جایی که تقریباً ۱۸ ماه باقی خواهند ماند .نود شمالی در تورس و نود جنوبی در اسکورپیو خواهد بود. این تغییر نودها نشان دهنده یک درس کارمایی جمعی جدید است که آشکار خواهد شد.

نود‌های ماه و گرفتگی‌ها نیز به هم مرتبط هستند، به این معنی که در هر خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی در ۱۸ ماه آینده، تعداد بیشتری از درس‌های کارمایی جمعی که با آن‌ها کار می‌کنیم آشکار خواهد شد.

 

نود شمالی در تورس

نود شمالی در تورس نشان دهنده انرژی است که ما در تلاشیم تا در زندگی خود پرورش دهیم. تورس یک نشان زمینی است که با گاو نر محکم و استوار نشان داده می شود. گاو نر از پرسه زدن در چراگاه خود و تامین غذا از خاک خوشحال است. گاو نر، مطمئن است و چیزی برای اثبات ندارد.

هنگامی که نود شمالی به سمت تورس حرکت می کند، ما تشویق می شویم که این ویژگی های ثابت و پایه را در زندگی خود بپذیریم. گاو نر با پشتکار به علف های اطراف خود می پردازد و از هر کجا که خود را می‌یابد بهترین استفاده را می کند. گاو نر به دنبال تغییر نیست، بلکه صرفاً به دنبال این است که از هر جایی که فرود آمده بهترین استفاده را ببرد. در واقع، تغییر چیزی نیست که به راحتی برای گاو انجام شود، او قابل پیش‌بینی بودن و دانستن آنچه در آینده خواهد آمد را دوست دارد.

تحت این انرژی، ما تشویق می شویم که ساختار و ثبات بیشتری را به زندگی خود بیاوریم. ما تشویق می‌شویم در رویکرد خود روشمند باشیم و از آنچه در پیش داریم بهترین استفاده را ببریم.

در سطح جمعی، حرکت نود شمالی به سمت تورس نشان می دهد که زمان آن فرا رسیده است که از موقعیت هایی که در چند سال گذشته رخ داده است، قدردانی و با آنها وداع کنیم. هیچ بازگشتی به حالت قبل وجود ندارد، حداقل نه در حال حاضر، و ما باید تلاش کنیم تا از جایی که هستیم بهترین استفاده را داشته باشیم.

زمان آن فرا رسیده است که با تغییراتی که آشکار شده اند کار کنیم تا بتوانیم احساس ثبات و تمرکز بیشتری داشته باشیم. از طریق کار با این تغییرات و استفاده حداکثری از آنها ممکن است راه‌های جدیدی برای شکوفایی پیدا کنیم.

تورس بسیار در مورد فراوانی است، بنابراین ارتباط با فراوانی اطراف ما، علیرغم اتفاقاتی که ممکن است در زندگی ما و در جهان رخ دهد، یک حرکت قدرتی است.

چگونه می توانید از فرصت های فراوان در اطراف خود استفاده کنید، حتی اگر همه چیز متفاوت به نظر برسد یا مانند گذشته نباشد؟

تورس توسط ونوس اداره می شود، به ویژه ویژگی های ونوس که به احساس ارزشمندی ما مربوط می شود. تحت این انرژی، ما هدایت می‌شویم تا با احساس ارزشمندی خود ارتباط برقرار کنیم و اینکه چگونه رابطه ما با ارزشمان برخی از انتخاب‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهیم را دیکته می‌کند.

احساس ارزشمندی فقط به عزت نفس ما مربوط نمی شود، بلکه به آن چیزی که وقت خود را به آن اختصاص می دهیم، آنچه را که تحمل می کنیم و مرزها و احساس امنیت خود را انتخاب می کنیم نیز مربوط می شود. ارتباط با عزت نفس ما عمیق است و اغلب می تواند ریشه اصلی تصمیم گیری های ما باشد.

با نود شمالی در تورس، از این انرژی برای آگاه شدن بیشتر در مورد اعمال خود استفاده کنید. چگونه می توانید به جای بازگشت به عادات قدیمی، از یک مکان با قصد آگاهانه زندگی کنید؟

انرژی تورس همچنین بر سیاره زمین حاکم است، بنابراین موضوعات مربوط به محیط زیست، پایداری و شرایط سیاره نیز ممکن است در طول این ترانزیت از نزدیک در معرض دید قرار گیرند.

این امید وجود دارد که تحت این قرارگیری نودال شاهد تغییرات مثبتی در نحوه رفتار ما با سیاره و انتخاب هایی که برای آینده آن می کنیم، باشیم.

صنعت مالی نیز توسط تورس اداره می شود، بنابراین ممکن است ما متوجه مضامینی پیرامون این موضوع در عرصه عمومی شویم. در نود شمالی در تورس فرصت خوبی وجود دارد که نگرش ما در مورد پول یا ارزش پول تغییر کند.

در سطح شخصی، ممکن است متوجه تم‌هایی در اطراف این قرارگیری نودال شوید که در گرفتگی‌‌های زیر فعال شده است-

 • ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱ – ماه گرفتگی در تورس
 • ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ – خورشیدگرفتگی در تورس
 • ۸ نوامبر ۲۰۲۲ – ماه گرفتگی در تورس
 • ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ – ماه گرفتگی در تورس

در این موارد، به این فکر کنید که چگونه هدایت می‌شوید تا روی احساس ارزشمندی و امنیت خود و رابطه‌تان با فراوانی کار کنید. به این فکر کنید که چگونه هدایت می شوید تا با آنچه پیش روی شماست کار کنید و ثبات و ساختار بیشتری در زندگی خود ایجاد کنید.

 

نود جنوبی در اسکورپیو

به راحتی می توان انرژی های نود جنوبی را نادیده گرفت زیرا نشان دهنده گذشته و چیزی است که ما از آن دور می شویم، با این حال، صحبت های زیادی برای کار با انرژی های نود جنوبی وجود دارد.

نود جنوبی فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه نمایانگر آن چیزی است که بر آن تسلط داریم و باید به خاطر بسپاریم تا بتوانیم سرنوشت خود را به طور کامل بپذیریم و یکپارچه شویم. در حالی که نود شمالی جایی است که ما در حال حرکت هستیم، نود جنوبی نشان دهنده چیزی است که نمی توانیم فراموش کنیم و آن چیزی است که باید برای رسیدن به این مرحله بعدی از سرنوشت خود ارج نهیم.

نود جنوبی در اسکورپیو ما را دعوت می کند تا به روش هایی که تغییر داده ایم و تغییراتی که در زندگی ما رخ داده است احترام بگذاریم. از ما می‌خواهد که این تغییرات را بپذیریم و به این فکر کنیم که چگونه می‌توانیم اکنون آنها را برای خودمان عملی کنیم.

ما باید با تمام چیزهایی که تغییر کرده‌اند صلح کنیم و درک کنیم که این فقط بخشی از جزر و مد زندگی است. آشتی با تغییراتی که به وجود آمده است، می تواند به ما کمک کند تا ساختار و ثباتی را که برای حرکت به جلو نیاز داریم، پیدا کنیم.

تحت نود جنوبی در انرژی های اسکورپیو، ممکن است شاهد تغییر قدرت نیز باشیم. سیاره حاکم بر اسکورپیو، پلوتو، سیاره قدرت است، و پلوتو در چند سال اخیر به ویژه در زمینه‌های مربوط به دولت و تجارت بزرگ بسیار فعال بوده است.

ممکن است ببینیم که مشکلات در این زمینه‌ها همچنان به وجود می‌آیند و حتی ممکن است متوجه تغییراتی در سطح قدرتی که آنها بر ما دارند و روشی که ما برای زندگی خود انتخاب می‌کنیم، باشیم.

ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۲۲ بازگشت پلوتو خود را فعال می کند، بنابراین جالب است که ببینیم تحت این انرژی چه چیزی نمایان و چگونه تغییر قدرت آشکار می شود.

در سطح شخصی، ممکن است متوجه تم‌هایی در اطراف این قرارگیری نودال شویم که در گرفتگی‌های زیر فعال شده‌اند.

 • ۱۵ می ۲۰۲۲ – ماه گرفتگی در اسکورپیو
 • ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲ – خورشیدگرفتگی در اسکورپیو
 • ۵ می ۲۰۲۳ – ماه گرفتگی در اسکورپیو

در این موارد، به این فکر کنید که چگونه هدایت می‌شوید تا تغییراتی که رخ داده است را بپذیرید و از تغییراتی که طی کرده‌اید قدرت پیدا کنید. تغییرات گذشته چه چیزی به شما آموخته است و چگونه می توانید آنها را با موقعیتی که امروز دارید برای خود بهینه کنید؟

نود شمالی با اورانوس در تورس همسو می شود

یکی از نکات جالب در مورد حرکت نود شمالی درون تورس این است که سیاره اورانوس نیز در تورس قرار دارد. در ژولای ۲۰۲۲، نود شمالی و اورانوس همسو خواهند شد و انرژی ناپایدار و همچنین لحظات بیداری بزرگی را به همراه خواهند داشت.

جالب است که ببینیم این دقیقاً چگونه ظاهر می شود، اما ممکن است زمانی که نوبت به ایجاد تغییرات و ثبات چیزها می رسد، شاهد یک فشار کششی باشیم. این ترکیب انرژی همچنین ممکن است الگوهای آب و هوایی نامنظم را تحریک کند و احساس کلی انرژی پراکنده در آسمان کیهانی ایجاد کند.

منتظر اطلاعات بیشتر در مورد این ترانزیت نادر باشید!

پیش بینی نود شمالی در تورس و نود جنوبی در اسکورپیو

 • کشف عمیق‌تر ارزش‌های خودمان و آنچه واقعاً برای ما ارزشمند است
 • نیاز به ایجاد احساس قدرت و استقلال در زندگی خودمان
 • راه حل های پایدارتر برای سیاره
 • بلایای زیست محیطی جایی که در آن پایداری حفظ نشده است
 • تغییرات در صنعت مالی
 • پذیرش رایج ارزهای دیجیتال/تغییر به آنچه که ما آن را “با ارزش” می پنداریم
 • ایجاد احساس امنیت عمیق تر/ مسائل مربوط به امنیت ملی
 • تغییرات در سطح قدرت زمانی که صحبت از تجارت و شراکت بزرگ و دولت می شود
 • تغییرات در چیزی که برای ما آرامش/احساس ثروت به ارمغان می آورد

اگر می خواهید در مورد معنای ترانزیت نودها در نشان خود بیشتر بدانید، می توانید مقاله مربوطه را از اینجا تهیه کنید.

تغییر نشان نودها ۲۰۲۲