آسترولوژی فصل عقرب ۲۰۲۰

فصل عقرب بسته به منطقه زمانی شما از ۲۲ تا ۲۳ اکتبر آغاز می شود. ما از نشان هوای ترازو خارج و به اعماق آبی عقرب وارد می شویم.

 عقرب توانایی ریختن پوست خود را دارد. سیاره حاکم عقرب نیز پلوتو، سیاره تحول و کیمیاگری است.

در طول فصل عقرب  همه ما، بدون توجه به نشانی که داریم، قادر به هماهنگی با قدرت تحول در درون هستیم.

همه ما این قدرت را داریم که در هر لحظه زندگی مان و خودمان را دگرگون سازیم، اما تحت قدرت خورشید عقرب، ما حتی بیشتر در این زمینه هدایت و حمایت می شویم.

سال ۲۰۲۰ از قبل سالی بسیار تحول آمیز بوده است، اما همچنان که ما از طریق این فصل حرکت می کنیم احتمالا شاهد تحولات بیشتری خواهیم بود.

انگار تنش چند ماه اخیر در این فصل عقرب باز می شود. دیگر نمی توان آن را مهار کرد. به نظر می رسد هرج و مرج و از هم پاشیدن هایی در راه است.

همچنین ممکن است خودمان را زیر سؤال ببریم که می خواهیم با چه چیزی و چه کسی خودمان را همسو و هم تراز کنیم.

ممکن است همچنین روابط مان در این فصل عقرب هم از نظر عاشقانه و هم با دنیای خارج زیر نور افکن بیاید.

این به دلیل وجود استروئید جونو است که هم اکنون نیز در عقرب قرار دارد و در بیشتر فصل کنار خورشید سفر خواهد کرد.

در آسترولوژی، جونو نماینده ازدواج و کسی است که ما انتخاب می کنیم تا با او در این زندگی شریک شویم. این می تواند به ما آنچه که در یک شراکت زندگی نیاز داریم را نشان دهد و نه لزوماً آنچه را که ما می خواهیم.

همانطور که ماه های پایانی سال ۲۰۲۰ را می گذرانیم، ممکن است به ایجاد فضایی کمک کند تا از خودتان بپرسید _ حتی اگر آنچه در زندگی من اتفاق می افتد همان چیزی نیست که من می خواهم، آیا می تواند همان چیزی باشد که من به آن نیاز دارم؟

و اما در اینجا رویدادهای مهم در حال وقوع طی فصل عقرب ۲۰۲۰_

۱۰ آبان/ ۳۱ اکتبر_ ماه کامل نیلگون در تارس

این یک رویداد مهم فصل است. از آنجا که این دومین ماه کامل در اکتبر است، از آن به عنوان یک ماه نیلگون یاد می شود. این ماه کامل نادر، زمانی است که حجاب بین ابعاد نازک است. انرژی کیهانی اطراف این ماه کامل چالش برانگیز است. این جایی است که ما ممکن است افزایش بیش از حد تنش ماه هایی که گذشت را احساس کنیم.

۱۱ آبان/ ۱ نوامبر_ عدد فرشته ای ۱۱۱

۱۱۱ یک عدد فرشته ای قدرتمند است که نشان می دهد در این زمان بخشی از سرنوشت تان در حال آشکار شدن است. این همچنین یک عدد حمایتی است، بیان گر این است که مهم نیست در حال حاضر چه اتفاقی می افتد، شما محافظت شده هستید. با این انرژی ها تنظیم شوید و آن ها را از طریق مراقبه و ارتباط با الوهیت درونی خود، برای خودتان واقعی کنید.

۱۳ آبان/ ۳ نوامبر_ مستقیم شدن مرکوری

مرکوری پس از شروع برگشتی از ۱۳ اکتبر روی ایستگاه مستقیم مستقر می شوند. مرکوری در روزی که وارد برگشتی می شود و روزی که به حرکت مستقیم تغییر جهت می دهد، در قدرتمندترین حالت خود قرار دارد. هر چرخه ای که ما از آخرین دوره برگشتی مرکوری در ماه ژوئن روی آن کار کرده ایم، اکنون تکمیل می شود و به اتمام می رسد. بیشتر در اینجا.

۱۸ آبان/ ۸ نوامبر_ خورشید در پیوند با جونو

جونو با خورشید هم تراز می شود و ما می توانیم انرژی های آن را به شدت احساس کنیم. همانطور که گفته شد، جونو استروئید یا سیارکی است که با ازدواج، جفت روحی و تعهد مرتبط است. جونو همچنین نوع شریک زندگی مورد نیاز ما در این زندگی را نشان می دهد. در این زمان، ما ممکن است خود را بر مشارکت های زندگی متمرکز کنیم، یا ممکن است جویای این شویم که در زندگی می خواهیم با چه کسی شریک شویم – نه فقط عاشقانه بلکه در تمام زمینه ها. با چه کسی می خواهید خود را احاطه کنید؟ از آنجا که جونو و خورشید در عقرب قرار دارند، ما همچنین می توانیم به اسرار دفن شده ای برسیم که در مورد مسائل قلب ظاهر می شوند.

۲۱ آبان/ ۱۱ نوامبر_ ۱۱:۱۱

۱۱:۱۱ یک روز جادویی است! ۱۱۱۱ یک عدد فرشته ای قدرتمند است که می تواند به ما کمک کند تا در فرکانس های بالاتر انرژی قرار بگیریم و با راهنماهای شهود و روح مان ارتباط برقرار کنیم. ما می توانیم از انرژی این روز برای تنظیم اهداف، کارهای شهودی و رشد درونی استفاده کنیم. بیشتر در این باره به زودی.

۲۲ آبان/ ۱۲ نوامبر_ ژوپیتر در پیوند با پلوتو

این آخرین و سومین پیوند ژوپیتر پلوتو سال است. این ترکیبی قدرتمند از انرژی است که سرانجام به پایان می رسد. در سطح شخصی، ما می توانیم از این انرژی برای ارتباط با فراوانی و وفور نعمت در زندگی خودمان استفاده کنیم. در سطح جهانی، این انرژی می تواند بر بازار سهام و اقتصاد تأثیر بگذارد. همچنین می تواند مبارزات یا داینامیک قدرت را تقویت کند. اطلاعات بیشتر در مورد این تراز سرنوشت ساز و فوق العاده نادر که ما در سراسر سال ۲۰۲۰ با آن کار کرده ایم به زودی.

۲۳ آبان/ ۱۳ نوامبر_ مستقیم شدن مارس

مارس در این زمان مستقیم می شود و ما دیگر هیچ سیاره قابل توجهی در برگشتی نداریم! اورانوس و نپتون هنوز برگشتی اند اما انرژی آن ها بسیار ظریف است و به اندازه مارس یا مرکوری قوی نیست. ایستگاه مستقیم مارس، سفری را که در ماه گذشته  طی کرده ایم را برجسته می سازد، اما همچنین ممکن است خودمان را در حال مرور مجدد حوادثی از اواسط سال ۲۰۱۸ بیابیم. این احتمال وجود دارد که هر آنچه که این بار برانگیخته شود برای همیشه بسته شده یا فرصتی برای این امر فراهم شود. می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد برگشتی مارس ۲۰۲۰ در اینجا بخوانید، به علاوه گزارش برگشتی مارس برای نشان خود را از اینجا دریافت کنید.

۲۴ آبان/ ۱۴ نوامبر_ ماه نو عقرب

ماه نوی عقرب آخرین از سوپرماه های سه گانه است. این همچنین آخرین ماه نو سال است چرا که با آمدن فصل کماندار ما یک ماه نوی خورشید گرفتگی کامل را تجربه خواهیم کرد. این ماه نوی عقرب ما را به درون فرا می خواند. ما ممکن است از آغازهای جدیدی که روی کار هستند سرنخ های بیشتری دریافت کنیم. بااینکه این شروع یک چرخه جدید قمری می باشد، ممکن است ما یک نیاز به ترک گذشته و رهایی از آن را در درونمان احساس کنیم.

 

فصل عقرب ۲۰۲۰