پیشبینی آسترولوژی شهودی: فصل کماندار ۲۰۲۰

در ۲۱-۲۲ نوامبر، ما از اعماق آبی فصل عقرب به یک فصل درخشان و گسترش دهنده منتقل می شویم.

کماندار به وسیله‌ی قنطورس (حیوان افسانه ای با بالاتنه انسان و پایین تنه اسب) نشان داده می‌شود که تیر خود را به سمت آسمان پر ستاره شب نشانه می‌رود. اگر جهت تیر آن را ردیابی کنیم، می توانیم ببینیم که قنطورس مستقیماً ستاره انتارس که در صورت فلکی عقرب واقع شده را نشانه می‌رود و به عنوان “قلب العقرب” شناخته می شود.

انتارس ستاره ای است که با دردهای عمیق قلب مرتبط است. او می تواند نابودی و مرگ و همچنین احتمال یک تولد دوباره بزرگ را که توسط قلب هدایت می شود، به همراه داشته باشد.

انتارس انرژی مشابه مارس آتشین را نیز در خود دارد. می تواند ترس و اضطراب ما را برانگیزد، اما این فقط به این امید است که بتوانیم از آنها عبور کنیم.

قنطورس کماندار خردمند که کمان خود را به سمت انتارس نشانه گرفته، کلید ما برای باز کردن قفل پیام های عمیقی از فصل کماندار است.

انرژی این کماندار معمولاً خوش بینانه، غنی، گسترش دهنده و ماجراجویانه تعریف می شود، و در حالی که همه این موارد تحت خورشید کماندار به ما عرضه می شود، در اینجا فرصتی نیز برای ما وجود دارد تا بتوانیم کمان و آتش خودمان را مستقیماً به قلب ترس و اضطراب مان تراز کنیم.

چه چیزی ما را کوچک می کند؟ چه چیزی ما را در موقعیت مان سفت و ثابت نگه می دارد؟ چیزی که ما را بیشتر از همه در زندگی عقب نگه می دارد چیست؟

ما به تازگی از دوره ای از برگشتی های متعدد و انرژی های سنگین خارج شده ایم که ممکن است باعث شود احساس کندی و عدم اطمینان کنیم. این احساس وجود دارد که خیلی چیزها در حال تغییر هستند، اما شاید هنوز مشخص نیست که این تغییرات چگونه به نظر خواهند آمد یا چه چیزی در چنته دارند.

با ورود به فصل کماندار به ما نشان داده می شود که باید به کجا نگاه کنیم. ما مستقیماً به قلب نشانه می رویم و یادآور می شویم که هر آنچه در اطراف مان رخ می دهد، همه آنچه را که احساس می کنیم، ما را ترغیب به رشد و تحول کرده است تا در نهایت بتوانیم دوباره زاده شویم، قوی تر و خردمند تر از قبل.

این فصل کماندار، به این فکر کنید که چگونه می توانید کمان خود را در جهت قلب تان نگه دارید. به خودتان اجازه دهید به وسیله عشق و شور و شادی هدایت و رهبری شوید. اگر ترس و اضطراب بوجود آمد، آن ها را به عنوان وسیله ای تلقی کنید که شما را راهنمایی می کند که چه چیزی شما را عقب نگه داشته است و اینکه آن چه که برای فراتر رفتن نیاز دارید را به شما می آموزد.

و اینجا تاریخ های کلیدی فصل کماندار:

۱ آذر / ۲۱/۲۲ نوامبر_ ورود خورشید به کماندار

فصل کماندار آغاز می شود. ما تغییر از انرژی آب به انرژی آتش را احساس خواهیم کرد. ممکن است برای انجام کارها احساس انرژی و شارژ بیشتری داشته باشیم.

۱۰ آذر / ۳۰ نوامبر_ گرفتگی قمری ماه کامل در دوقلو

فصل کماندار دو گرفتگی را به ارمغان می آورد که اولین آن ها یک ماه گرفتگی جزئی در دوقلو است. ماه گرفتگی ها معمولا پایان ها را رقم می زنند. آن ها به ما کمک می کنند تا چیزهایی را از زندگی خود رها کنیم که با جایی که می رویم دیگر مطابقت ندارند. در حالی که گرفتگی ها می توانند قدرتمند باشد اما انرژی نرم تری در اطراف این یکی وجود دارد که به ما الهام می دهد تا یک جاده جدید را در پیش رو ببینیم. وقتی یک درب بسته می شود، دیگری همیشه گشوده می شود.

۱۱ آذر / ۱ دسامبر_ سیاه ماه لیلیت در پیوند با اورانوس

این قطعاً انرژی لطیفی است و در نزدیکی گرفتگی است که می تواند تقویت شود. سیاه ماه لیلیت با قدرت زنانه مرتبط است، اما همچنین برخاستن طرف سایه مان و پذیرش آن است. اورانوس یک انرژی وحشی و آزاد است، بنابراین با جمع آمدن این دو نیرو، ممکن است مقداری اضطراب و ناآرامی، رفتارهای متغیر و نامنظم یا مقداری احساسات داغ و خشم آمیز را تجربه کنیم. این انرژی خوبی است برای آشتی با طرف سایه مان و پذیرش انرژی زنانه الهی که در درون همه ما زندگی می کند.

۲۰ آذر / ۱۰ دسامبر_ پلوتو اسکوئر اریس

پلوتو خداوندگار دنیای زیرین است، در حالی که اریس را می توان الهه دنیای زیرین دانست. این دو سیارات کوتوله قرار است با یکدیگر در تراز سختی قرار بگیرند که بر احساس ناامیدی و حتی عصبانیت خواهند افزود. ممکن است احساس کنیم که از ما خواسته می شود تا تغییری ایجاد کنیم، خودمان را از چیزی آزاد کنیم یا قدم فرا بگذاریم و اقدامی کنیم. این انرژی می تواند سنگین اما همچنین قدرت دهنده باشد. این به ما یادآوری می کند که روی آنچه می توانیم کنترل کنیم تمرکز نماییم و بدانیم که همیشه قدرت پذیرش مسئولیت زندگی خودمان را داریم.

۲۲ آذر / ۱۲ دسامبر_ ۱۲/۱۲

۱۲۱۲ یک عدد فرشته ای قدرتمند است که تمامیت و تکمیل را نشان می دهد. همچنین یک کد برای کمک به فعال کردن بدن نوری مان است. هنگامی که بدن نوری مان فعال می شود، می توانیم درک جدیدی از بعد زمان و سفر به قلمروهای بالاتر به دست آوریم، چه به صورت اثیری و معنوی و چه در خواب و رویا. ۱۲۱۲ همچنین به مرکابا مرتبط است. اطلاعات بیشتر به زودی.

۲۴ آذر / ۱۴/۱۵ دسامبر_ خورشیدگرفتگی ماه نو در کماندار

این یک خورشید گرفتگی کامل قدرتمند است که یک جهش کوانتومی به فصل جدیدی از زندگی مان را نشان می دهد. یک پورتال باز شده است و ما در حال صعود به ارتفاعات جدید هستیم. این یک انرژی بسیار قوی و قدرتمند است که ممکن است نشانه های بیداری و صعود را فعال کند. انتظار تغییرات بزرگ و افشاگری ها را داشته باشید. در این زمان به شهودتان توجه کنید، چرا که قرار است یک انرژی قوی عرضه شود که ما را به این پورتال جدید راهنمایی می کند.

۲۵ آذر / ۱۵ دسامبر_ مستقیم شدن کایران

کایران سیارکی است که به عنوان شفا دهنده زخمی شناخته می شود. او برای چند ماه گذشته برگشتی بود اما اکنون سفر مستقیم خود را آغاز خواهد کرد. اطلاعات بیشتر به زودی.

۲۷ آذر / ۱۷ دسامبر_ ورود سترن به آکوریوس

اکنون سترن وارد آکواریوس می شود جایی که برای ۲.۵ سال آینده در آن خواهد ماند. قرارگیری های سترن نشانگر مضامین و درس های کارمایی مان است که برای سال های پیش رو با آن ها کار خواهیم کرد. حرکات سترن امسال با تعطیلی ها و قفل شدگی هایی که در سراسر جهان شاهد آن بودیم مرتبط بود. ما ممکن است در این زمان اخبار بیشتری راجع به محدودیت ها یا اخبار مربوط به کنترل ویروس دریافت کنیم.

۲۸ آذر / ۱۸ دسامبر_ خورشید روی مرکز کهکشانی

مرکز کهکشانی نقطه ای بسیار پربار در جهان مان است و هنگامی که خورشید با این نقطه هم تراز می گردد، ما پرتوهای انرژی با فرکانس بالا که مستقیماً به زمین می آیند را دریافت می کنیم. این انرژی می تواند چاکراهای مان را فعال نماید، بارگیری های روانی را تحریک کند و ارتباط با اجداد کهکشانی مان را برای ما آسان تر نماید. همچنین می تواند رویاهای صادقه و پیشگویانه را به ارمغان آورد.

۳۰ آذر / ۲۰ دسامبر_ ورود ژوپیتر به آکواریوس

بزرگترین سیاره در منظومه شمسی مان، کپریکورن را به سوی نشان آکواریوس ترک می گوید. ژوپیتر در هر نشان زودیاک حدود ۱۲ ماه سپری می کند، بنابراین در هر نشانی که قرار می گیرد می تواند نحوه تجربه ۱۲ ماه آینده را رنگ و شکل دهد. انرژی آکواریوس در سال ۲۰۲۱ قوی خواهد بود، به این معنی که تمرکزمان به سمت پیشرفت های جمعی، اجتماعی و فناوری و تلاش های بشردوستانه تغییر خواهد کرد. ژوپیتر آخرین بار در سال ۲۰۰۹ در آکواریوس بود. از لحاظ شخصی، ممکن است افزایش سطح مضامین موجود در این زمان را تجربه کنیم.

۲۱/۲۲ دسامبر_ پیوند عظیم و انقلاب

از آنجا که ما روی پل فصل کماندار و شروع فصل کپریکورن قرار داریم، یک تراز معین قدرتمند و تاریخی خواهیم داشت که به عنوان پیوند اعظم شناخته می شود. پیوند اعظم، تراز دو سیاره ژوپیتر و سترن در درجه ای یکسان از زودیاک است. در حالی که این رویداد هر دو دهه یا بیشتر اتفاق می افتد، ۲۰۰ سال است که مدام در نشان های زمینی رخ داده است. با این حال ما اکنون با پیوند اعظمی که در سال ۲۰۲۰ در نشان آکواریوس تراز می شود در حال تغییر به نشان های هوایی هستیم که یک چرخه جدید ۲۰۰ ساله را آغاز می کند و مقرر شده است که مضامین بیشتری را از “عصر آکواریوس”  به سیاره بیاورد. اطلاعات بیشتر در مورد این پیوند را می توانید در اینجا بخوانید.

همانطور که مشاهده می کنید، فصل کماندار پر از تعاملات است. همه چیز شروع به افزایش حرارت می کند و به خصوص با رسیدن دسامبر، ما با برخی انرژی های قوی تحریک می شویم. ۲۰۲۰ یک سال قدرتمند بوده است و به نظر می رسد با پایان یافتن این دوره، تمامی موانع از بین بروند.

فصل کماندار ۲۰۲۰