لیلیت، الهه‌ی سه‌گانه‌ی آسترولوژی

 

گفته می شود که روزی لیلیت به فراخوانی خواهد آمد. او در رؤیاهایتان، در یک چشم انداز می آید و راهی پیدا می کند تا بتواند در آگاهی شما خزش کند، به خصوص اگر شما اهل چیزهای کیهانی باشید.

من مدت هاست که روی لیلیت مطالعه می کنم، اما من هرگز واقعاً نمی دانم که او در مورد چه چیزی بوده است و هنوز هم نمی دانم. اما فهمیدم که این ماهیت و ذات لیلیت است.

تلاش برای درک لیلیت، تلاش برای نگه داشتن یک پرتوی ماه در دستان تان است!

لیلیت یک رمز و راز و در آسترولوژی بسی گیج کننده است که بر سه مقوله زیر حکومت می کند_

  1. استرویید لیلیت
  2. ماه سیاه لیلت
  3. ماه تاریک لیلیت

 

این سه لیلیت، همه به هم مرتبطند و گفته می شود که هر کدام پورتالی  به انرژی‌ خود می گشایند. همچنین گفته می شود که آنها نمایان گر الهه سه گانه، درک روشنایی، تاریکی و تعادل انرژی زنانه هستند. این سه لیلیت را می توان چرخه تولد، مرگ و تولد دوباره دانست.

قبل از اینکه این سه لیلیت را در آسترولوژی جدا کنیم، بیایید در مورد اسطوره ی لیلیت صحبت کنیم.

لیلیت

گفته می شود لیلیت قبل از حوا، همسر اول آدم بود. اما مشکل لیلیت این بود که حاضر نبود _حداقل در رختخواب_ تسلیم و مطیع آدم شود.

او زن خویشتن خودش بود و خواست که با آدم برابر در نظر گرفته شود، اما آدم او را نپذیرفت، بنابراین لیلیت فرار کرد و لانه ای از شیاطین را یافت که او را گرفتار کرد. در آنجا انرژی جنسی‌اش بیدار شد. او با تمام شیاطین خوابید و در نتیجه نوزادان بسیاری از آنها داشت.

آدم خواستار بازگشت او شد و تهدید کرد که اگر از او امتناع کند، نوزادان دیوش را از بین می برد، اما لیلیت گوش هایش به این حرف ها بدهکار نبود. آزادی اش را حفظ کرد، او متعلق به هیچ مردی نبود، و در آنجا در دنیای زیرین بیشتر و بیشتر قدرتمند شد.

بنابراین، در تمام زمینه های آسترولوژی وقتی صحبت از لیلیت به میان می آید، ما به این انرژی اشاره داریم. لیلیت بیانگر آزادی جنسی، قدرت زنانه، کنترل و خشم درون است که وقتی احساس می شود که سرانجام از بند رها شده باشیم.

لیلیت نماینده آن طرف ماست که تمایل دارد به مرزها و محدودیت ها فشار آورد تا کاری انجام دهیم حتی اگر بدانیم که آن کار عواقب سنگینی را به همراه خواهد داشت.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر چه لیلیت مادینه است، اما به جنسیت اشاره نمی کند، همه ما انرژی زنانه را در درون مان داریم، درست مثل انرژی لیلیت که همه ی ما آن را در جایی از چارت تولد خود داریم.

حال بیایید نگاهی به سه لیلیت که در آسترولوژی استفاده می شود بیاندازیم و ببینیم چگونه تولد، مرگ و تولد دوباره را نمایندگی می کند، و همچنین اینکه چگونه می توان این چیزها را در زندگی مان بازتاب داد.

تولد: استرویید لیلیت

لیلیت نامی است که به سیارک ۱۱۸۱ داده شده در حالی که در سال ۱۹۲۰ میلادی دوباره کشف شد. این سیارک بین سیاره مارس و ژوپیتر واقع شده است.

این لیلیت سطحی است. این لیلیتی است که به عنوان همسر آدم، قبل از اینکه متحول شود و خود را مادر شیاطین بداند در نظر گرفته می شود.

 او نامزد قوی و مناسبی برای آدم محسوب می شد. آیا می توانید تصور کنید که چند زن آن نقش را آرزو می کردند و چقدر او را قدرتمند و خاص در نظر می گرفتند؟

او به عنوان همسرش انتخاب می شود و می خواهد به خوبی این کار را انجام دهد. او می خواست همسری باشد که همه به او می گفتند آنگونه باش، اما در درونش قدرتی بسیار فراتر وجود داشت. یک قدرت و استقلال که آرزو داشت برجسته و تمجید شود، به همین دلیل است که آدم از او خواست که مطیع باشد، سرانجام باعث می شود که در برابر آدم  بایستد و یک “نه” ی محکم بگوید.

و همین تصمیم است که فرایند “مرگ”ش را در جایی که او می گریزد آغاز می کند و خود را در دسته شیاطین می یابد. او اکنون عمیقا در کار سایه است و راه برگشتی ندارد.

مرگ: ماه سیاه لیلیت

ماه سیاه لیلیت رایج ترین “لیلیت” در آسترولوژی است. این یک جسم فیزیکی در آسمان نیست بلکه درست یک نقطه ریاضی بین زمین و ماه است.این دقیقا نقطه ای است که زمانی که زمین در طول مدارش از ماه دورتر است، اندازه گیری می شود.

به عبارت دیگر، ماه سیاه  لیلیت تهی و پوچ است، فضایی است بین سیاره ای که ما در آن زندگی می کنیم و ماهی که بر جزر و مد و اقیانوس ها تأثیر می گذارد.

در واقع دو روش برای محاسبه ماه سیاه لیلیت وجود دارد، اما من فعلاً یک روش را اینجا می گذارم.

ماه سیاه لیلیت بیانگر احساسات عمیق تر و تاریک تر ما است. اگر پلوتو ارباب دنیای زیرین باشد، ماه سیاه لیلت را می توان الهه دنیای زیرین دانست.

ماه سیاه لیلیت آتش است، بنابراین بعید نیست که ما فکر برخاستن ققنوس از خاکستر کنیم. این هرآنچه است که ما را می سوزاند، همچنانکه تولد دوباره مان را پشت سر می گذاریم. حقیقتی درباره آتش ماه سیاه لیلیت وجود دارد آن هم اینکه زمانی می تواند مهار شود که خشم یا آن میل مفرط آزاد شده باشد.

ماه سیاه لیلیت نشان دهنده خشم و امیال شدید ما، محرک های ما و چیزهایی است که ما را برای عمل برمی انگیزاند.

ماه سیاه لیلت بخشی از ما است که با شیاطین شدت می گیرد، حتی اگر بدانیم ممکن است “جرم و اشتباه” تلقی شود یا از نظر اجتماعی صحیح نباشد.

ما این کار را نه صرفا به دلیل “بد” بودن انجام می دهیم، بلکه به دلیل اینکه چیزی در درون مان وجود دارد که می خواهد هنجار را به چالش بکشد، می خواهد مرزها را از میان بردارد، می خواهد ببیند که تا چه حد قادریم پیش برویم.

ماه سیاه لیلیت مانند یک ویرانگر، خودتخریب‌گر، عطش هیجان و بحران وسط زندگی، در همه ما وجود دارد. این چیزهایی است که می تواند ما را از درون به تحلیل ببرد و از پا دربیاورد مگر اینکه بایستیم و با آن رو در رو شویم. این مفهومی از آتش است که ما را می سوزاند تا بتوانیم دوباره تولدی تازه یابیم.

تولد دوباره: ماه تاریک لیلیت

یک بار به ثبت رسید که زمین دارای دو قمر است. این ماه دوم به نام ماه تاریک لیلیت یا فقط ماه تاریک خوانده شد. حضور این ماه دوم اثبات نشد و چیزی جز دسته ای از ابر و غبار که با یک ماه اشتباه گرفته شده بود نبود، لذا این خبر را باطل کردند.

در حالی که این یک واقعیت علمی باقی مانده است که زمین فقط یک ماه دارد اما بسیاری از افراد احساس می کنند که این ماه تاریک شاید لیلیت است در تجدید نهایی حیات خود، و وقتی ظهور خواهد کرد که دنیا برایش آماده باشد!

همچنین برخی بر این باورند که ماه تاریک لیلیت، یک ماه از بُعد دیگر است و برخی دیگرنیز معتقدند که شاید بقایای یک سیاره قدیمی باشد که اکنون دیگر وجود ندارد. در هر صورت، افسانه ماه تاریک لیلیت هنوز زنده است.

لیلیت در چارت آسترولوژی‌تان

در یک سطح جمعی، لیلیت نشان دهنده تولد دوباره آگاهی زنانه و سیر تکامل انرژی مادینگی است که ما در طول زندگی مان تجربه می کنیم.

در یک سطح شخصی، او نشان دهنده ی ترسهایی است که ما را تحریک می کند و راه را برای تحول خودمان هموار می کند.

برای اینکه واقعاً در لیلیت و نقش او در سفر زندگی تحول‌آمیزتان غرق شوید، نیاز است تا بدانید که او در زمان تولدتان در چه نشانی بوده است.

پیدا کردن هر سه لیلیت در چارت تان می تواند کمی مشکل باشد، بنابراین توصیه من این است که با رایج ترین آن یعنی ماه سیاه لیلیت شروع کنید. در اینجا یک مرجع خوب برای کمک به شما در شروع کار پیشنهاد می دهم.

اگر شروع به تحقیق و درک ماه سیاه لیلیت خود کنید، همانطور که من تجربه کرده ام، یک تصویر کاملاً جامع از نقش لیلیت در سفر زندگی تان خواهید داشت.

برای تهیه تفسیر لیلیت در چارت آسترولوژی تان به فروشگاه بروید.

 امیدوارم مطالب و مقالات بیشتری در مورد لیلیت برای شما به اشتراک بگذارم.

آسترولوژر امید💖

لیلیت