مارس و پلوتو معمولاً سالی یک بار در یک اسکوئر یا ۹۰ درجه از یکدیگر قرار می گیرند. در حالی که ما در ۲۰۲۰ سه بار این تراز را تجربه می کنیم.

ما می توانیم این را به عنوان نشانه ای از یونیورس برای سر سپردن و توجه به این انرژی ها ببینیم و آنچه  که ممکن است در تلاش باشد تا مظهر ما را در سطح فردی و جمعی به نمایش بگذارد.

این سه تراز مارس پلوتو با هم کار خواهند کرد، مانند آغاز، میانه و پایان داستان عمل می کنند.

اولین تراز در ۱۳ آگوست، دومی در ۹ اکتبر و تراز نهایی در ۲۰ دسامبر صورت می گیرد.

تراز دوم در ماه اکتبر با مارسی که برگشتی است رخ می دهد و این باعث افزایش انرژی می شود که اوج داستان را به ارمغان می آورد.

در حالی که مارس سه اسکوئر با پلوتو می سازد، با سترن نیز همین جنبه را تشکیل می دهد. این انرژی رنگ و لایه دیگری را که ما در ماه های آینده تجربه می کنیم اضافه خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مارس اسکوئر سترن مراجعه کنید.

این چیزی است که ما می توانیم برای اسکوئر مارس پلوتو انتظار داشته باشیم:

آسترولوژی مارس اسکوئر پلوتو

در یک سطح جمعی، مارس اسکوئر پلوتو می تواند باعث افزایش اوضاع  پر جوش و خروش و داغ در حال حاضر شود و احساس بی قراری و پریشان حالی را به وجود آورد که پتانسیل تبدیل شدن به خصومت را دارد.

در سطح شخصی، می تواند افزایش تنش، مبارزه برای قدرت و تمایل به ایجاد تغییرات آنی را در زندگی مان به وجود آورد.

تحت یک اسکوئر مارس پلوتو، ما ممکن است خودمان را در ترس ها و ناامنی هایمان بر روی کسانی که در جایگاه قدرت هستند یا کسانی که تصور می کنیم از ما قدرت یا کنترل بیشتری دارند بیابیم.

ممکن است ما تمایل فزاینده ای برای استقلال و نیاز به انجام کارها به روش خودمان و با سرعت خودمان احساس کنیم.

ممکن است ما نسبت به سخنان و اعمال دیگران حساسیت داشته باشیم و وقتی شخصی به ما نه بگوید یا سعی کند جلوی ما را بگیرد یا ما را کنترل کند، احساس کنیم ماشه مان کشیده شده.

مارس اسکوئر پلوتو همچنین می تواند ترس ناشی از دست دادن کنترل را برانگیزد، اما تحت این تراز، ما باید کنترل کردن را رها کنیم و به تحولاتی که می آیند تسلیم شویم.

چگونگی هدایت انرژی های اسکوئر مارس پلوتو

بهترین راه برای هدایت انرژی مارس پلوتو این است که به جایی در زندگی تان فکر کنید که در حال دیدن و پرداختن به دیگران هستید.

نکوهش و مقصر دانستن های شما ممکن است کاملاً موجه باشد، اما گاهی اوقات مراقبت آن ها می تواند به شما در مورد راه های متوقف کردن سرزنش و مقصر دانستن کمک کند و باعث شود که شروع به اقدام کنید.

تحت این انرژی، خوب است که به خودمان یادآوری کنیم که به جای چیزهایی که نمی توانیم کنترل کنیم، روی آنچه می توانیم کنترل کنیم، تمرکز کنیم.

مبارزات قدرت نیز ممکن است هنگامی که مارس و پلوتو فعال هستند، به سطح بیایند، اما این فرصتی است برای دیدن و درک جایی که قدرت تان به چالش کشیده می شود یا آن را از دست می دهید.

کجا آیا شما احساس بی قدرتی و ضعف می کنید؟ کجا می توانید کمی بیشتر در قدرت تان بایستید؟

جایی که احساس ضعف می کنیم می تواند بینش و سرنخ هایی را در مورد ترس ها، ناامنی ها و آنچه باید در سطح شخصی بر طرف کنیم قبل از اینکه بتوانیم به جلو حرکت کنیم، به ما بدهد.

این فرآیند زمان و صبر را می طلبد، البته که ما وقتی به منبع متصل هستیم و با زمین و آسمان هم تراز می شویم، هرگز ضعیف و ناتوان نیستیم.

پیام کانال شده از اسکوئر مارس پلوتو

مارس، جنگجوی سرخ آتشین که بی باک و شجاع است، و پلوتو، ارباب عالم زیرین و همه چیزهایی که پنهان و ناگفته مانده است، در ۲۰۲۰ در یک مربع سه گانه تراز می شوند و ما را راهنمایی می کنند تا به جایی که قدرت مان را در دست داریم بنگریم.

شما را راهنمایی می کند به توقف جستجو در بیرونتان، به توقف متکی بودن به کسانی که در موقعیت قدرت هستند، و اینکه در عوض از خودتان منبع و مایه بگیرید.

چگونه می توانید این ایده منبع گرفتن از خودتان را تجسم کنید؟ چگونه می توانید به پتانسیل نامحدودی که در درون شما زندگی می کند، متصل شوید و از آن به عنوان سوخت استفاده کنید تا زندگی خود را در جهت انتخاب های تان سوق دهید؟

مارس و پلوتو صرفاً آینه هایی هستند که جایی که شما نیاز به سازماندهی مجدد پویایی قدرت در زندگی، ذهن و قلب تان دارید را بازتاب می دهد.

به چه افکاری آیا شما قدرت می دهید که دیگر نیازی به آن نیست؟ چه رنج و تاسف هایی را در قلب خود نگه می دارید که دیگر به به شما خدمتی نمی کنند؟

چه حرکت و جنبشی را در زندگی خود تحمل می کنید که می دانید از قدرت و ارتباط واقعی تان با منبع خود محروم و ربوده شده است؟

بازتاب کردن ناامنی ها و ترس های تان بر روی دیگران یا موقعیت هایی که می یابید را متوقف کنید.

قدرت خود را پس بگیرید. برخیزید، در کسی که هستید قد بکشید و بایستید و درخشش قدرت شخصی خود را احساس کنید.

از قدرت، شجاعت و خرد مارس استفاده کنید تا از هرگونه تغییر و تحولاتی که پلوتو به ارمغان می آورد، عبور کنید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

ماه کامل آکواریوس اگوست ۲۰۲۰                                                                                                                    فصل لئو ۲۰۲۰

مارس اسکوئر پلوتو ۲۰۲۰
امتیاز خود را ثبت کنید