آسترولوژی شهودی

پیش بینی ماه اکتبر ۲۰۲۰

 

ماه اکتبر چالش هایی را با خود به همراه می آورد و همچنین یک ماه برای تکمیل و پایان یابی است. به عنوان دهمین ماه سال، این آغاز جدیدی را در افق نشان می دهد.

سال ۲۰۲۰ تحول زیادی را به جان خریده است. چرخ ها چرخیده است، اما سرانجام آماده یک توقف می شود تا برایمان آشکار کند که در کجا فرود آمده ایم.

اما قبل از رسیدن این لحظه، باید سرعت خود را کم کنیم و لحظه قبل را در آغوش بگیریم.

به یک هواپیما که در حال آماده شدن برای فرود است فکر کنید. ما باید کمربند ایمنی خود را ببندیم و با کند شدن هواپیما و فرود آمدن، خودمان را برای تکان شدید آماده کنیم. ماه اکتبر تا حدودی شبیه به این لحظه است.

هیجان زیادی وجود دارد که ما در آستانه رسیدن هستیم و همچنین ممکن است نگرانی در مورد همه چیزهایی که ممکن است اشتباه روی داده وجود داشته باشد. به هر حال، بیشتر مسائل،در یک هواپیما به هنگام برخاست و فرود رخ می دهد.

اگرچه ممکن است در این ماه چند تکان احساس کنیم و متوجه افزایش تنش ها باشیم، اما در ستاره ها نوشته شده است که به مقصد خواهیم رسید.

در ستارگان نوشته شده است که همه ما، به عنوان یک مجموعه، در حال آماده سازی برای پایان دادن به یک چرخه کارمیک هستیم که برای تمام عمر کار کرده ایم.

با به نتیجه رسیدن و بسته شدن این چرخه کارمیک در سطح جمعی، می توانیم شاهد انرژی هایی باشیم که تبدیل به یک پرتو نور می شوند و به مسائلی که نیاز داریم حل کنیم می تابند تا یک بار و برای همیشه رهایشان کنیم.

درست مثل هواپیما که سرعتش قبل از رسیدن کند می شود، ما نیز ممکن است به دلیل تأثیر برگشتی مارس خود را در این ماه در حال آهسته شدن بیابیم.

مارس از ماه سپتامبر برگشتی شد، این در حالی است که در ۱۳ اکتبر، مرکوری نیز با برگشتی خود به او می پیوندد و به تأثیر کندی که ممکن است احساس کنیم اضافه می کند.

ماه اکتبر، همراه با مرکوری که در برگشتی است، دو ماه کامل را نیز برای ما به ارمغان می آورد – یک ماه کامل قوچ در ۱ام و یک ماه کامل تارس در ۳۱ام.

این آخرین ماه های کامل است که ما قبل از شروع فصل گرفتگی نهایی سال در نوامبر تجربه خواهیم کرد.

اکتبر همچنین پورتال آرکتورس را به ارمغان می آورد، روزی که خورشید و ستاره ی دارای ارتعاش بالای قطب شمال (ستاره پاسدار) با هم، تراز می شوند.

این تراز قدرتمند افسون بسیاری را به این ماه اضافه می کند، انرژی های ماه نو ترازو را تشدید کرده و ما را برای فصل همیشه قدرتمند عقرب آماده می کند.

در اینجا رویدادهای مهم کیهانی  را برای اکتبر ۲۰۲۰ مرور می کنیم:

۱ اکتبر: ماه کامل در نشان قوچ

نشان قوچ توسط سیاره مارس اداره می شود، بنابراین قصد داریم ارتعاشات سیاره سرخ را به شدت احساس کنیم. در این ماه کامل، ممکن است نسبت به چیزی احساس برافروختگی داشته باشیم یا به طور کلی آشفته شویم. هر احساسی که دارید، مطمئن شوید که به آنها اجازه می دهید که به سطح بیایند تا بتوانید یک بار و برای همیشه آنها را رها سازید. این انرژی قوی برای رهاسازی و پاکسازی است، به خصوص در سطح جمعی. اطلاعات بیشتر در مورد ماه کامل در اینجا.

۳ اکتبر: مارس در پیوند با اریس

اریس الهه اختلاف و نزاع است. او در برابر دفاع از حقوق خود و ادعای بازگشت قدرتش یک پیشگام است. هر دوی مارس و اریس می توانند یک ترکیب بی ثبات و ناپایدار باشند، بنابراین مراقب طعنه و نکوهش باشید و کاری را انجام ندهید که بعداً پشیمان شوید. در سطح جمعی، ما ممکن است این انرژی را به عنوان نیاز به ایستادگی در برابر حقوق خود و آنچه به آن اعتقاد داریم به کار گیریم.

۴ اکتبر: مستقیم شدن پلوتو

پلوتو که از ۲۴ آوریل ۲۰۲۰  (۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) در برگشتی است اکنون برای مستقیم شدن روی ایستگاه قرار می گیرد. ممکن است ما را به تجدید نظر در حوادثی که در ماه آوریل اتفاق افتاد، جلب کند. همچنین ممکن است برخی اطلاعاتی که باید در آگاهی جمعی قرار بگیرد را برجسته کند.

۶ اکتبر: مارس در نزدیک ترین فاصله اش با زمین

مارس در مسیر خود به نزدیکترین فاصله با زمین می رسد، این دوباره انرژی سیاره سرخ را تقویت خواهد کرد. مارس می تواند تنش را تشدید و البته همچنین شور و شوق را افزایش دهد. این همچنین می تواند الگوهای شدید آب و هوایی، به ویژه امواج گرما و آتش سوزی را به همراه آورد.

۹ اکتبر: مارس مربع پلوتو

این دومین از سه مربع مارس-پلوتو است. زمانی است که ممکن است شاهد مبارزات قدرت یا سوءاستفاده از قدرت در صحنه جهانی باشیم. ممکن است نیاز به قدرت گرفتن گام های مردمی و ادعای قدرت خودشان وجود داشته باشد. اگر در هر زمینه ای از زندگی خود احساس ظلم و ستم می کنید، این تراز می تواند محرک شما باشد.

۱۳ اکتبر: برگشتی مرکوری

مرکوری در نشان عقرب به برگشتی وارد می شود. پاسخ هایی که ما به دنبال آن هستیم به وضوح در دنیای بیرون دیده نمی شوند، بدان معنی که برای دست یابی به پاسخ ما باید به درون برویم و به ندای درون خود گوش فرا دهیم. مرکوری در ۳ نوامبر برای حرکت مستقیم روی ایستگاه قرار می گیرد، روزی که در آمریکا نیز انتخابات برگزار خواهد شد که این می تواند احتمال سردرگمی و تأخیر در انتخابات را افزایش دهد.

۱۶ اکتبر: سوپرماه نو ترازو

این نزدیکترین سوپر ماه نو سال به زمین است. با روی دادن آن در نشان ترازو، این ماه نو از ما می خواهد تا روی تعادل و بالانس تمرکز کنیم. ممکن است نیاز باشد خلاق شویم و به روش های جدید زندگی کردن با تغییراتی که به استقبال ما آمدند فکر کنیم. هیچ قصدی برای بازگشت به روشی که بود وجود ندارد، بنابراین باید شروع به نوآوری کنیم و در مورد چگونگی پیشرفت تفکر کنیم. این ماه نو با ماه کامل ۷ آوریل مرتبط است. توضیحات بیشتر به زودی…

۱۷ اکتبر: خورشید و آرکتورس

تحت تأثیر ماه نو هنوز خورشید را با ستاره قطب شمال هم تراز خواهیم داشت. اعتقاد بر این است که آرکتورس خانه موجودات بسیار باهوش و دارای آگاهی برتر می باشد. در این روز، قادریم انرژی شگفت انگیز ستاره پاسدار، این سرباز شمالی را دریافت کنیم. این انرژی ارتعاش بالا می تواند قلب مان را مرتفع کند، شهودمان را افزایش دهد و ارتباط مان با یکدیگر و کل کیهان را به ما یادآور شود.

۲۲ اکتبر: فصل عقرب

ما نشان هوای ترازو را رها می کنیم و وارد نشان آب عقرب می شویم. فصل عقرب نقطه ای از تولد دوباره در چرخ زودیاک محسوب می شود. ما در حال پوست اندازی خود هستیم و به خودمان اجازه می دهیم که در فصول پایانی چرخ آسترولوژی، دوباره متولد شویم.

 ۳۱ اکتبر: جشن ماه کامل نیلگون در تارس

مسیحیان در بسیاری از کشورها این روز را جشن می گیرند که معروف به هالووین است و ما یک ماه کامل را در این روز داریم! از آنجا که این دومین ماه کامل این ماه است، از آن به عنوان یک ماه نیلگون یاد می شود. به کار بردن اصطلاح نیلگون به دلیل این است که این امر فوق العاده نادر است! این ماه نیلگون انرژی های معنوی موجود در این زمان از سال را افزایش می دهد. احساس خواهیم کرد که ارتباط قوی تری با قلمروهای بالاتر و شهود و توانایی های روحی خود داریم. همچنین پیرامون این ماه کامل برخی انرژی های آشفته وجود دارد. از آنجا که اورانوس، سیاره شگفت آور، در این زمان فعال است، ممکن است ما اطلاعات تکان دهنده و خیره کننده ای دریافت کنیم.

ماه اکتبر ۲۰۲۰