آسترولوژی شهودی: سوپرماه نو

عقرب نوامبر ۲۰۲۰

ما به سوی سومین و آخرین سوپرماه نوی سال درون اعماق آب های عقرب رهسپاریم که در ۱۴-۱۵ نوامبر در این نشان رخ می دهد، این ماه نو بسیار پرشور و احساس اما همچنین بسیار شفابخش خواهد بود.

هر آنچه که باید به سطح بیاید، به خصوص در یک سطح عاطفی، در درون ما به جوش می آید. ما قصد داریم رنگین کمانی از عواطف که ما را انسان می سازد را احساس کنیم. رنگین کمان احساساتی که از بسیاری جهات، حق تولد ما است.

ما به این سیاره آمده ایم تا احساس کنیم. ما برای یک سفر انسانی وارد این کالبد می شویم تا مجموعه ای از احساسات ممکن را تجربه نماییم. از طریق این احساسات است که هنر آفریده می شود، حقایق آشکار می شوند، بیداری ها صورت می گیرند و عشق قادر به شکوفایی است.

تحت این شب تیره ماه نو عقرب، ما در جهت هماهنگی با خودمان و تمام احساسات مان راهنمایی می شویم.

ما هدایت می شویم تا اجازه دهیم عمیق ترین ترس ها، عشق ها، امیدها و رویاها از زهدان مان برخیزند و به فضای جدیدی از آگاهی برسند.

این وظیفه ماست که به هنگام بروز افکار و احساسات مان، بدون قضاوت با آن ها بنشینیم. این وظیفه ماست که این را تشخیص دهیم و درک کنیم که ما احساسات یا افکارمان نیستیم و شخصیت هایی هستیم که آن ها را تجربه می نماییم.

کمی بیشتر روی این ایده تامل نمایید – شما عواطف تان نیستید، شما فقط کسی هستید که آن ها را تجربه می کنید.

احساسات، افکار و سرگذشت تان آن هایی نیستند که شما هستید. آن ها به سادگی شنلی هستند که شما در طی سفری به نام زندگی به تن می کنید.

وقتی به اعماق ظلمانی آب های کدر عقرب وارد می شویم، ممکن است احساس راحتی نداشته باشیم، اما در واقع لازم است.

بعضی اوقات ما مجبور به انجام چیزی ناخوشایند هستیم، گاهی اوقات ناچاریم با هر آنچه در سایه ترس ها و تردیدهای مان کمین کرده روبرو شویم. چرا که از این کار سود بسیاری نصیب مان می شود.

لحظه ای که ما از آنچه ناخوشایند است عبور می کنیم و به طور تمام و کمال بزرگترین دردهای مان را می بینیم و درک می کنیم، قدرت و خرد به دست می آوریم.

این قدرت و خرد فقط وقتی حاصل می شود که ما شجاعت و عزم مان را برای مقابله با بزرگترین زخم ها و کشمکش های مان پیدا کرده باشیم.

شفا و بهبودی هرگز از طریق تاریکی کامل نمی شود، این چیزی است که ما در این سفر بازگشت به خانه با خودمان حمل می کنیم. اما، وقتی به این تاریکی می نگریم، وقتی با آن رودررو می شویم و آن را تصدیق می نماییم آن گاه است که شروع به برخاستن از آن می کنیم.

اسکورپیو نماینده عقرب و همچنین ققنوس است. هم عقرب و هم ققنوس قابلیت تحول یکسانی دارند. عقرب پوست خود را می ریزد، ققنوس می آموزد که چگونه از خاکستر برخیزد.

مهم نیست که گذشته چه راهی را برایشان رقم زده است، هر دوی این موجودات قدرت لازم برای تولد دوباره خود را دارا هستند.

 روزگار این همه راه مان را به این طرف و آن طرف کشانده است. ما همه با مبارزات، ترس ها، عدم اطمینان و بی ثباتی خودمان روبرو هستیم. سال ۲۰۲۰ خیلی چیزها را تغییر داده است.

اما تحت پیام این ماه به ما یادآوری می شود که همیشه در حصار دوام و قدرت مان است که وقتی زمانش برسد دوباره طلوع می کنیم.

به ما یادآوری می شود که حتی وقتی همه چیز در اطراف مان خرد و خاکستر می شوند، وقتی چیزهایی در زندگی مان شروع به پوست انداری می کنند، آن وقت که ما قادر به تشخیص خود در آینه نیستیم، آگاه باشیم که تمام این ها بخشی از چرخه بزرگ مرگ و تولد دوباره است.

ما می میریم و بارها در این سفر زندگی، بازپیدا می شویم، بنابراین اجازه دهید تا این ماه نو راه را از طریق دگردیسی خودتان به شما نشان دهد.

اجازه دهید تا به شما نشان دهد که تا تبدیل شدن چقدر فاصله دارید. بگذارید تا به شما برای فرصت هایی که در حال آمدن هستند امید دهد.

اگر چه این ماه نو برخی انرژی های عمیق را در خود دارد و ما را به هوش می سازد، اما جنبه زیبایی را نیز با سیاره ژوپیتر تشکیل می دهد.

ژوپیتر به این دلیل که به ما اجازه می دهد تا پوشش نقره را در هر چیزی ببینیم شناخته شده است. او پرتوهایی از یقین و امید را به راه مان می تاباند.

او این امکان را به ما می دهد تا اشتیاق و گرمی را در قلب مان نگاه داریم و به یاد داشته باشیم که همیشه یک تدبیر و برنامه بالاتر نمایان می شود.

ژوپیتر این امکان را به ما می دهد تا چیزها را از منظری وسیع تری ببینیم. انرژی آن به ما این فرصت را می دهد تا از محدودیت ها و ذهنیت ثابت خود خلاص شویم، و به بالاتر اوج بگیریم تا ببینیم که چگونه هر عملی و هر رویدادی همیشه ما را به جایی که باید باشیم منتهی می کند.

حتی اگر نتوانیم سفر کامل را ببینیم، یا تمام آنچه را که در اطراف مان اتفاق می افتد را درک کنیم، انرژی ای تحت این ماه نو ارائه می شود که ما را صدا می زند تا به یاد داشته باشیم که همه چیز همیشه در حال تغییر و تحول است، و اگر چه ممکن است ما کنترلی روی آن نداشته باشیم، اما می توانیم چگونگی حضور، واکنش و پاسخ مان را کنترل کنیم.

بنابراین با هر احساس سنگین یا شکننده ای که برانگیخته می شود، بنشینید. همچنانکه در تمام آنچه احساس می کنید قرار می گیرید و سعی در پذیرش آن می کنید، به یاد داشته باشید که- این نیز بگذرد.

سعی کنید روی آنچه که می توانید کنترل کنید تمرکز کنید و دیدگاه تان را بمانند دید یک پرنده در آسمان حفظ کنید. سعی کنید مافوق محدودیت های این روزها بنگرید و جایی را که فرداها و آینده می تواند ما را سوق دهد را متصور شوید.

وقتی ما خودمان را از وقایع جدا می سازیم و روی آن ها زوم نمی کنیم، می بینیم که همه چیز جایگاه برحق خود را در این گیتی دارد.

ماه نوی عقرب