آسترولوژی شهودی: ماه کامل جمینای ۲۰۲۱

آخرین ماه کامل سال ۲۰۲۱ در ۱۸/۱۹ دسامبر در ۲۷ درجه جمینای به وقوع می‌پیوندد، که اتفاقاً دقیقاً در مقابل مرکز کهکشانی قرار دارد.

اعتقاد بر این است که مرکز کهکشانی قلب جهان‌مان، و منزلگاه برخی انرژی‌های قدرتمند، اثیری، و مرموز در آسمان کیهانی‌مان است.

با ماه کامل دقیقاً در مقابل این نقطه مقدس در آسمان، انرژی‌ها به احتمال زیاد قدرتمند هستند و حتی ممکن است احساس شود که خارج از این جهان هستند.

تحت این انرژی قمری، ممکن است ارتباط ما با استارسید درون و موجودات کهکشانی نیز آسان‌تر باشد.

ما کهکشانی هستیم که خود را به شکل انسانی بیان می‌کنیم و روی این ایده تأمل می‌کنیم. احساس کردن درون این فضای فکری تحت ماه کامل جمینای ممکن است حالت جدید و بالاتری از آگاهی را باز کند.

ماه کامل یک روش برای بیرون کشیدن چیزها از ما دارد. آن‌ها اوج چرخه قمری هستند و تمایل دارند در زندگی خود ما نیز همه‌چیز را به اوج برسانند.

از آنجایی که ماه کامل دسامبر ۲۰۲۱، خورشید گرفتگی سجیتریس را دنبال می‌کند، ممکن است متوجه شویم که روشنایی بیشتری ایجاد می‌شود. هر چیزی که در گرفتگی برای‌مان تحریک شد، اکنون ممکن است در نمایی کامل ظاهر شود و به ما امکان دهد چیزها را به وضوح ببینیم.

ژوپیتر، سیاره انبساط و فراوانی، در زیر این ماه کامل نیز بسیار فعال است. ژوپیتر هر چیزی را که لمس می‌کند بزرگ می کند، اما همچنین این موهبت را دارد که به ما اجازه دهد روزنه‌ی امید را ببینیم.

همانطور که چشم انداز ما گسترش می‌یابد، می‌توانیم فرصت‌های بیشتر، راه حل های بیشتر و راه های بهتری برای نگاه کردن به چیزها داشته باشیم.

هر آنچه که از زمان گرفتگی آشکار شده است، عدسی گسترده ژوپیتر، شیرینی یا شاید یک چارچوب ذهنی جدید و مثبت‌تر را نوید دهد.

از این انرژی زیبای ماه کامل برای گستردن ابعاد ذهن‌تان و دیدن چیزها از منظری وسیع تر و روشن تر استفاده کنید.

بدانید که این ماه کامل به راه‌حل‌هایی که به دنبال آن هستید، نور می‌تاباند، فقط باید ذهنی باز داشته باشید و به آنچه که در نظر می‌آید اعتماد کنید.

جمینای توسط دوقلوها نشان داده می شود، یکی از دوقلوها فانی و دیگری جاودانه است که نشان دهنده تعادل بین جسمیت و معنویت است.

ما هم جسم هستیم و هم روح. ما یک زندگی انسانی و یک زندگی روحی داریم. ما هم انسان هستیم و هم موجود. و نگاه کردن به چیزها از هر دوی این دیدگاه‌ها می‌تواند به ما در یافتن پاسخ‌هایی که به دنبال آن هستیم کمک کند.

از آنجایی که آخرین ماه کامل سال ۲۰۲۱ است، زمان خوبی برای چک کردن و حذف تمامی چیزهایی است که دیگر نمی‌خواهید در سال جدید با خود داشته باشید.

در حالی که ماه کامل جمینای انرژی‌های کهکشانی قوی و مقداری شیرینی و ملاحت از ژوپیتر دارد، رویدادهای دیگری در آسمان کیهانی در حال وقوع هستند که می‌توانند بر انرژی‌هایی که در این زمان تجربه می‌کنیم نیز تأثیر بگذارند.

اندکی پس از اوج گرفتن این ماه کامل، ونوس، سیاره عشق، روابط و پول به برگشتی می‌ایستد. روزی که یک سیاره به برگشتی می‌ایستد، زمانی است که در یکی از قدرتمندترین نقاط خود قرار می‌گیرد.

برگشتی ونوس ممکن است مسائل مربوط به قلب و روابط در زندگی‌مان را تحریک کند. این روابط فقط با دیگران نیست، بلکه رابطه ما با پول و چیزهایی است که ما ارزش می‌نهیم.

همانطور که ونوس در حال ایستادن به برگشتی نزدیک پلوتو، سیاره قدرت می‌آید، ممکن است حس جدیدی از قدرت را در مرکز قلب‌مان پیدا کنیم. حتی ممکن است احساس قدرت بیشتری برای تصمیم‌گیری‌هایی داشته باشیم که از قلب هدایت یافته‌‌اند.

از طرف دیگر، ممکن است متوجه شویم که این داینامیک ونوس-پلوتو جایی را که ما در قدرت‌مان قرار نگرفتیم و جایی که باید تعادل بیشتری در روابط خود با دیگران پیدا کنیم را برجسته می‌نماید. این انرژی همچنین ممکن است مبارزات قدرت را در روابط‌مان و جایی که نیاز به رهاسازی یا به دست آوردن مجدد کنترل داریم، آشکار کند.

همراه با انرژی ونوس و پلوتو، سترن و اورانوس نیز در حال آماده شدن برای تشکیل سومین و آخرین اسکوئر خود برای سال هستند.

در حالی که سترن و اورانوس در تمام طول سال این رقص را انجام می‌دادند، در این ماه کامل ممکن است اثرات انباشته این انرژی را احساس کنیم.

این ممکن است به صورت احساس کشمکش بین آزادی و مرزها، و البته همچنین یک بی قراری در مورد نحوه رویکردمان به چیزی ظاهر شود.

سترن از ما می‌خواهد که قوانین را رعایت کنیم و در خط معین قرار بگیریم، در حالی که اورانوس از ما می‌خواهد که خارج از چارچوب فکر کنیم و کارها را متفاوت انجام دهیم. سترن نمایانگر گذشته است، در حالی که اورانوس نمایانگر آینده است.

برای متعادل کردن این انرژی‌ها در زندگی‌مان، باید درس‌ها و حکمت‌های گذشته‌مان را بپذیریم، اما اکنون بایستی به آینده و احتمالات جدیدی که ممکن است در پیش رو داشته باشیم، بنگریم.

همچنین ممکن است مجبور شویم جهشی از ایمان داشته باشیم و رویکردی جدید و نوآورانه برای برخی از اقدامات قدیمی و کهنه که انجام داده‌ایم داشته باشیم.

تحت این ماه کامل، چگونه می‌توانید عادات، افکار و نگرش‌های گذشته را که مانع از احساس آزادی و ابراز واقعی‌ترین خودتان می‌شوند، کنار بگذارید؟

می‌توانید در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد اسکوئر اورانوس سترن بخوانید؛ ما تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ شاهد تجلی کامل این انرژی خواهیم بود.

بنابراین، در حالی که ماه کامل دسامبر شیرین است و به ما روشنی چیزها را ارائه می‌دهد تا چشم اندازی جدید داشته باشیم و روشن تر ببینیم، فعالیت‌های کیهانی دیگری در آسمان شب‌مان در حال رخداد است که ممکن است مقداری بر انرژی‌ها بیافزاید.

همانطور که این ماه کامل در جمینای رخ می‌دهد، نگریستن به چیزها هم از منظر یک انسان و هم از دیدگاه روحانی راه‌نمایمان خواهد بود.

 

ماه کامل جمینای