آسترولوژی شهودی: ماه کامل قوچ اکتبر ۲۰۲۰

 

ماه کامل قوچ در ۱ اکتبر اولین از دو ماه کاملی است که در این ماه روی می دهد. یک ماه کامل دیگر- یک ماه نیلگون در پایان این ماه در نشان تارس خواهیم داشت.

اکتبر قطعاً یکی از ماه های مهیج و پرحرارت سال است. به نظر می رسد این ماه تمام مسائل ۲۰۲۰ را به رأس می آورد و داشتن دو ماه کامل در این ماه می تواند نشان گر اهمیت موضوع پاکسازی و خالص کردن باشد.

در تمام طول اکتبر و حتی زمانی که در ماه نوامبر وارد فصل گرفتگی می شویم، به نظر می رسد که ما نه تنها در سطح شخصی بلکه در سطح جمعی نیز به پاکسازی و تخلیه هدایت می شویم.

سایه ها به سطح می آیند تا در نوری جدید متولد شوند. به نظر می رسد که ما نه تنها برای خودمان بلکه برای نسل های گذشته و آینده خود نیز پاک می شویم.

از آنجا که اولین ماه کامل اکتبر در نشان قوچ می افتد، قصد دارد برگشتی مارس که هم اکنون دایر است را فعال کند.

همچنین قصد دارد مارس مربع سترن و انرژی پلوتویی که چند روز پس از اوج ماه کامل در ۴ اکتبر برگشتی خود را ترک می گوید را فعال کند.

سال ۲۰۲۰ تاکنون تنش و آشفتگی زیادی را در سراسر دنیا به وجود آورده است که این ماه کامل تمامی این ها را باقدرت تقویت می کند.

در زندگی شخصی مان، ماه کامل قوچ، قدرت تحریک درام دارد، اما باید به یاد داشته باشیم که گرفتار شدن در درام و از دست دادن کنترل در وقایعی که پیش می آید معمولاً برای ذهن و بدن ما سمی است.

تمام تلاش تان را بکنید تا از وقایعی که سر راهتان می آیند دور بمانید و به یاد داشته باشید که آن ها اغلب حواس مان را از مسئله واقعی و حقیقتی که در هسته پنهان است پرت می کنند. با کمی آگاهی می توانیم این درام را پشت سر بگذاریم و به ریشه بپردازیم.

اگر چه ما این ماه کامل را همراه با انرژی های دراماتیک و تحریک آمیز داریم، اما یک پیشگاه شفابخش قوی نیز به ما ارائه می شود، و این جایی است که باید روی آن تمرکز کنیم.

این محضر شفابخش توسط استرویید کایران که با ماه کامل پیوند می خورد به ما عرضه می شود.

کایران به عنوان شفا دهنده زخم خورده و همچنین پل رنگین کمان شناخته می شود. انرژی آن نمایان گر فرایند بیداری است. همچنان که بیدار می شویم، می توانیم زخم هایمان را لمس کنیم و آن ها را به دروازه های قدرتمند خرد، قوت و شفقت تبدیل کنیم.

وقتی انرژی کایران را دریافت می کنیم، قادریم به حالت های بالاتر آگاهی پل بزنیم.

ما می توانیم بفهمیم که تمام آنچه در زندگی مان اتفاق می افتد و آشکار می شود، در جهت بالاترین خیر و خوبی ما است. ما می‌توانیم ببینیم که اگر چه مصیبت، فاجعه یا چیزهای وحشتناک در این زندگی اتفاق می‌افتد، همیشه یک تصویر بزرگ‌تر وجود دارد.

حتی در یک سطح عمیق تر، همگام شدن با پل رنگین کمان به ما یادآوری می کند که تمام آنچه در این زندگی تجربه می کنیم یک پارادوکس است. می تواند هم واقعی و هم یک توهم باشد.

با اتصال به انرژی کایران، می توانیم به یاد داشته باشیم که هر اتفاق و آشفتگی که در اطراف ما روی می دهد، فقط یک ذره ی کوچکی از تصویر بزرگتر است که ما در حال رهنوردی هستیم، نه فقط در این بخش از زندگی بلکه در تمام طول عمر.

در این ماه کامل و همانطور که ماه آینده وارد فصل بسیار بااهمیت گرفتگی می شویم، مهم است که ارتعاش مان را بالا نگه داشته و نور را حفظ کنیم.

همانطور که روح سهیم است، ما به عنوان یک سیاره موفق به شکستن چرخه کارمیک شده ایم.

اکنون فقط باید سوار بر امواج شویم. اکنون باید خود را به سمت آینده سوق دهیم و خودمان را از تکرار عادات گذشته دور نگه داریم.

ما باید به جای اینکه به درون اختلاف و تفرقه مکیده شویم، خود را در معرض ارتعاش وحدت و یکی شدن قرار دهیم و از “ما” به جای “آنها” استفاده کنیم.

همانطور که قبلا نیز گفته ام کد نامرولوژی ۲۰۲۰ خردی را به ما ارائه می دهد: “زمانی که ما با یکدیگر کار می کنیم، پتانسیل نامحدودی در اختیارمان قرار می گیرد.” وقتی مردم متحد می‌شوند، در اوج قدرت خود هستند.

درست قبل اینکه از این چرخه قدیمی کارمیک خارج شویم، می خواهیم آشفتگی و هرج و مرج را با صدایی بلند فرا خوانیم. طوفان همیشه قبل از بهتر شدن شدیدتر می شود.

این موضوع را همانطور که ماه کامل را پشت سر می گذاریم و همچنین در ماه های آینده، در قلب خود نگه دارید.

شما برای این زمان متولد شده اید. روح تان بودن در اینجا در این زمان را انتخاب کرده است. ما و این سیاره در حال جهش به مرحله بعدی آگاهی هستیم و روح، ذهن و بدن مان برای همراهی با این آگاهی سوار می شود.

اگرچه ممکن است تحت این ماه کامل احساس تحریک پذیری، بی صبری و سرکوب و خفقان کنید و موجی از احساسات را در دستور برای پاکسازی و رهایی از آن ها دریافت کنید اما بدانید که در افق، روشنایی وجود دارد و این لحظه ای است که شما برای آن کار کرده بودید.

ماه کامل قوچ همانطور که می دانیم آغاز خاتمه ی جهان است. بیایید با انرژی جنگجوی قوچ همسو شویم و با اطمینان برای رفتن به فصل بعد سوار شویم.

بیایید آتش را در قلب و روح خود روشن کنیم و این سیاره را به سطح بعدی انتقال دهیم.

درگیر تفرقه، درام و راه های گذشته نشوید. خودتان را به نور متصل کنید، ریشه در زمین داشته باشید و با بالاترین و واقعی ترین تان هماهنگ شوید.

ماه کامل قوچ ۲۰۲۰