آسترولوژی مستقیم شدن مارس

مارس، سیاره عمل و انگیزه، در طی نه هفته گذشته از طریق دنیای زیرین سفر کرد.

مارس تقریباً هر دو سال یکبار وارد حرکت برگشتی می شود، بنابراین هنگامی که آن رخ می دهد ما به شدت آن را احساس می کنیم.

هر زمان که یک سیاره به برگشتی می رود، انرژی آن به جای شیوه ای بیرونی، خود را به شکلی درونی تر بیان می کند، تقریباً مانند این که انرژی سیاره در عمیق ترین لایه ها از طریق ما فیلتر می شود.

هنگامی که مارس در حال کار روی لایه های عمیق ترمان بوده، ممکن است همیشه بر این آگاه نبودیم که دقیقاً سعی داشته چه چیزی را به ما یاد بدهد.

 اما اکنون، هنگامی که مارس در ۱۳ نوامبر قدم در حرکت مستقیم خود بگذارد، و شروع به بالا آمدن به سطح کند و کمی بیشتر به ذهن آگاه مان بیاید، خواهیم دید که مارس چه پیام ها و بینش هایی برای مان داشته است.

هر کار درونی که مارس انجام داده است آشکار خواهد شد و احتمالاً ما قادر خواهیم بود این اطلاعات جدید را دریافت و از آن برای پیشبرد زندگی خود استفاده کنیم.

از آنجا که مارس همه چیز در مورد اقدام و ایجاد انگیزه است، هر بینش جدیدی که به سطح بیاید، به ما کمک خواهد کرد تا پیشرفت هایی که بسیار مورد نیاز است را به وجود آوریم.

سال ۲۰۲۰ تغییر غیرقابل انکاری را در تمام زندگی مان به ارمغان آورده است، اما مستقیم شدن مارس موج جدیدی از انرژی و انفجار انگیزه را به همراه خواهد داشت.

پس از ماه ها عقب ایستادن و بازداشتن، سرانجام احساس خواهیم کرد که برای حرکت رو به جلو و اقداماتی که می خواستیم انجام دهیم حمایت می شویم.

ممکن است شور و الهامات جدیدی بیابیم و حتی ممکن است دریابیم که پروژه هایی که اوایل سال جاری شروع کردیم انفجار جدیدی از انرژی را دریافت می کنند و جان دوباره می گیرند.

اگر روی چیزی کار کرده اید و برای عملی شدن آن تلاش کرده اید، ممکن است متوجه شوید که تغییرجهت مارس به سمت مستقیم شدن به شما انگیزه می دهد تا کارها را به جریان بیاندازید.

برای کمک به فعال کردن این انرژی، روی حس زندگی تازه تعمق کنید و تغییراتی را در پروژه هایی که برای عملی شدنشان تلاش کرده اید ایجاد کنید.

شاید به دنبال انگیزه و الهام جدید باشید یا ذهن تان را به روی متفاوت فکر کردن درباره چیزها بگشایید.

ایجاد برخی تغییرات و تنظیم شدن درون درس های برگشتی مارس، به شما کمک می کند تا پروژه های خود را با سرعت و سهولت بیشتری به پیش ببرید.

برگشتی مارس واقعاً یادآوری یونیورس است به ما تا از سرعت مان بکاهیم و آرام شویم.

در این دنیای بتاز بتاز، ما فراموش می کنیم که گاهی مکث داشته باشیم و درباره آنچه انجام می دهیم و جایی که شتابان در حال رفتنیم تأمل کنیم.

گاهی اوقات ما فقط می رویم و می رویم بدون اینکه لحظه ای متوقف شویم و ببینیم که اعمال مان به کجا منجر خواهد شد. گاهی اوقات ما فقط جمعیت را دنبال می کنیم زیرا این ساده ترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.

هنگامی که برگشتی مارس به وجود می آید، به ما یادآوری می شود که اقدامات ما پیامدهایی دارد و در هر زمان قادریم مسیری متفاوت را برگزینیم و انتخاب های متفاوتی داشته باشیم.

حتما لازم نیست با مسیری ثابت و امتحان شده به پیش رویم، درعوض می توانیم به ندای روح خودمان گوش فرا دهیم و در جهتی که بیشترین صحبت را با ما دارد اقدام کنیم.

برگشتی مارس حقیقتا زمانی است که همه ما باید در مورد اینکه آیا اقدامات مان، ما را به سمت زندگی مورد نظرمان سوق می دهد یا ما را از آن دور می سازد، تأمل کنیم.

هنگامی که مارس مستقیم می شود، بار دیگر کسب و کار به حالت معمول باز خواهد گشت، اما اگر بتوانیم آنچه که این انرژی برگشتی در تلاش بوده تا به ما نشان و درس دهد را دریابیم و بر اساس راهنمایی هایی که دریافت کرده ایم، تغییرات و ترفندهایی ایجاد کنیم، می توانیم سریع تر و با سهولت بیشتری به رویاهای مان برسیم.

به آن چه که در روزهایی که مارس به حرکت مستقیم می گراید برایتان پیش می آید به عنوان سرنخ هایی که یونیورس شما را به سمت انجام آن سوق می دهد، توجه کنید.

مارس تا اکتبر ۲۰۲۲ دوباره وارد برگشتی نخواهد شد.

مستقیم شدن مارس