بهمن همیشه یک ماه خاص بوده است زیرا ارتعاش عدد ۱۱ را در خود دارد.

در نامرولوژی، ۱۱ یک عدد اصلی است که با قلمروهای بالاتر، الوهیت و بیداری های معنوی مرتبط است. همچنین نشان دهنده همسویی کامل با خود واقعی و عالی شماست.

عدد ۱۱ همچنین یادآوری ماست تا در حالی که به نظر می‌رسد افراد جدابافته‌ایم، اما واقعاً همه به هم متصل و بخشی از یک کل بزرگتر هستیم.

این در عدد ۱ که دو بار تکرار شده است دیده می شود و وقتی ارقام با هم جمع می شوند، ۱۱ به ما ۲ را می دهد.

ما یکی و البته نیز همدیگر هستیم.

همه ما در مجموع کیهانی هستیم که خود را به عنوان انسان بیان می کنیم. ما آگاهی آمده به به زندگی هستیم و در حالی که همه ما مسیرهای خود را داریم، همچنین به هم متصل و در این سفر با هم هستیم.

۱۱ همچنین عددی است که با قلمروهای بالاتر مرتبط است. حتی خود عدد ۱۱ نیز مانند دو ستون یا دو درگاه بین این جهان و جهان دیگر به نظر می رسد.

ما در تمام ماه بهمن (فصل اکواریس)، می‌توانیم از ارتعاشات بالاتر بهره ببریم و با سهولت بیشتری به قلمروهای الهی دسترسی پیدا کنیم. ممکن است از طریق مدیتیشن، گذراندن وقت در طبیعت و تمرکز بر قدردانی، پیشرفت بیشتری یابیم.

 

در حالی که تمام ماه بهمن حاوی کدهای اعداد ویژه است، در اینجا برخی از روزهای خاص‌تر وجود دارد:

۱ بهمن

کد نامرولوژی این روز ۱۱۱ است که اتفاقاً یک عدد فرشته‌ای نیز هست.

۱۱۱ نشان می دهد که فرشتگان نگهبان و راهنمایان روح شما در کنار شما هستند و پرتوهای محافظتی را به سمت شما می‌فرستند.

وقتی مرتباً ۱۱۱ را می بینید، نشانه آن است که از حمایت الهی برخوردار هستید و فرشتگان شما به دنبال شما هستند. این همچنین نشان دهنده رویدادهای سرنوشت ساز است و آنچه در حال حاضر از آن عبور می کنید بخشی از سرنوشت روح شما است.

۱۱۱ توانایی ما را برای تجلی و انتشار چیزها از قلب و ذهن خود به جهان افزایش می دهد.

انرژی های ۱۱۱ نیز ما را راهنمایی می کند تا ذهن، بدن و روح خود را به هم متصل کرده و هماهنگ کنیم.

لحظه ای مکث کنید و احساس کنید که بودن در درون بدنتان چگونه است. از خود بپرسید بدن من به چه چیزی نیاز دارد؟ و در حالی که منتظر پاسخ هستید بی حرکت باشید.

سپس بپرسید ذهن من به چه چیزی نیاز دارد؟ و یک بار دیگر، در حالی که منتظر پاسخ هستید، بی حرکت باشید.

و در آخر از خود بپرسید روح من به چه چیزی نیاز دارد؟ و به آنچه با شما به اشتراک گذاشته می شود گوش دهید.

گوش دادن ابزار قدرتمندی است، بنابراین به ویژه در این روز، مطمئن باشید که به دنیای درونی و بیرونی خود گوش می دهید – چه کسی می داند چه پیام ها و بینش هایی ممکن است دریافت کنید؟

 

۱۱ بهمن

۱۱/۱۱ معروف! یک روز خاص برای خیلی ها! این روز دارای کد عدد ۱۱۱۱ است که یک عدد قدرتمند در آسترولوژی و همچنین یک عدد فرشته‌ای است.

اگر چیزی وجود دارد که می خواهید آشکار کنید یا آرزویی را می خواهید انجام دهید، این روزی است تا قصد خود را تعیین کنید!

۱۱۱۱ توانایی ما را برای ایجاد و به جای گذاشتن اثری بر ملیله که تمام زندگی است، افزایش می دهد. همچنین نشان می دهد که ما با تمام طبیعت کاملاً هماهنگ و همسو هستیم.

بخاطر این حالت همسویی، برای ما راحت‌تر می‌شود که با زندگی‌مان در این زمین، و همچنین به جادو و خرد قلمروهای بالاتر، احساس ریشه و پیوند داشته باشیم.

۱۱ بهمن همچنین یک روز بسیار قدرتمند برای باز کردن قلب و تقویت انرژی میدان قلب شما است.

اگر در مورد مسائل قلبی خود احساس انسداد می کنید، یا اگر در تلاش برای برقراری ارتباط با خواسته های قلبی خود هستید، قصدی در نظر بگیرید و از فرشتگان و راهنمایان خود بخواهید تا در رهاسازی هر انسدادی که دیگر مورد نیاز نیست به شما کمک کنند.

در طول روز سعی کنید آگاهانه قلب خود را باز و در ارتعاش عشق، درک، بخشش و شفقت نگه دارید، به خصوص نسبت به خودتان!

اگر چیزی وجود دارد که می‌خواهید آن را به تصویر بکشید، آشکار کنید، یا خلق کنید، این روز نیز روز قدرتمندی برای دعا، کارهای تشریفاتی و همچنین برای اقدام است.

به چیزی فکر کنید که می خواهید ایجاد کنید و به زندگی خود بکشانید و سپس سه قدم بردارید (حتی اگر کوچک باشند) تا به شما کمک کند آن را به واقعیت تبدیل کنید.

 

آیین بسیار ساده ۱۱۱۱ را می توانید از اینجا تهیه کنید.

 

نامرولوژی بهمن ماه و آیین ۱۱/۱۱