مفهوم معنوی ۱۰/۱۰

 

شاید عجیب باشد که فکر کنیم اعداد می توانند اهمیت معنوی داشته باشند، اما دقیقاً مانند همه چیز در جهان، اعداد دارای ارتعاش هستند و ارتعاشات شان می تواند به عنوان پیام رسان و همچنین ابزاری برای تغییر باشد.

یونیورس همیشه از طریق نشانه ها و علامت ها با ما سخن می گوید و یکی از ساده ترین راه های ارسال علامت از طریق همین اعداد است.

اعداد بخشی از نیروی خلاق جهان هستند و این توسط افرادی مانند تسلا و باستانیان که با استفاده از هندسه مقدس و الگوهای عددی خاص، اهرام و سازه هایی را بنا کردند، ثبت شده است.

۱۰ یک عدد قدرتمند است که به رسیدن به یک سطح جدید از لحاظ کارمایی و معنوی مرتبط است که از آن این پیام دریافت می شود: “جهش به فصل بعدی برای پیشبرد زندگی خود در تمام سطوح”.

همه ما با یک سفر و مأموریت وارد این زندگی می شویم. این مأموریت همان چیزی است که قبل از ورود به بدن مان توسط روح مان حک شده است. ما به عنوان یک روح می دانیم که ممکن است رسالت خود را فراموش کنیم و از مسیر خارج شویم، اما همه ی این ها بخشی از سفر و قسمتی از بازی زندگی است.

خارج شدن از مسیر لزوما چیز بدی نیست، با این حال، بهتر است با هدف روح خود از طریق زندگی حرکت کنیم. غالباً آن، کارهایی که ما انجام می دهیم یا نوع شغلی که انتخاب می کنیم نیست، بلکه آن در مورد رویکرد و نحوه انتخاب ما برای نزدیک شدن به چیزهایی است که در طول روز با آن ها برخورد می کنیم.

همانطور که معلم معنوی اکهارت تُله اظهار داشت، بالا بردن سطح آگاهی و معنوی شما هیچ ارتباطی با آنچه شما انجام می دهید ندارد، بلکه به نحوه ی انجام کار مرتبط است.

هر کاری را می توان به عملی تبدیل کرد که در خدمت رشد و پیشرفت روحی باشد، فقط به نحوه انتخاب شما برای مشاهده ی چیزها بستگی دارد.

طرز فکر ما بسیار قدرتمند است، بنابراین حتی وقتی اتفاقات “بد” رخ می دهد، اگر بتوانیم دیدگاه خود را به سمت پذیرش تغییر دهیم و پوشش نقره ای را ببینیم، در لحظه، آگاهی خود را ارتقا می دهیم و به آن سطح بعدی پیش می رویم.

این به معنای نادیده گرفتن دردهایمان و آنچه اتفاق افتاده نیست، بلکه در مورد یافتن راهی برای پذیرش فراز و نشیب های زندگی در جهت بزرگداشت حقیقت مان و همچنین سفر روح مان است.

وقتی به این سطح یا لایه جدید در زندگی مان می رسیم، اغلب تغییر یا افزایش دردها را تجربه می کنیم.

در این سطح جدید، ما باید دوباره تنظیم کنیم و بفهمیم چه چیزی به ما کمک می کند و چه چیزی ما را عقب نگه می دارد.

در روزی مانند ۱۰/۱۰ همه ما این قابلیت را داریم که از آن چه این سطح بعدی ممکن است نمایان یا احساس شود آگاه شویم.

ما همچنین ممکن است بینش هایی را در مورد آنچه نیاز داریم تا رها کنیم یا اینکه چگونه باید طرز فکر خود را تغییر دهیم تا به آن سطح بعدی برویم، بدست آوریم.

برای اینکه گذشته را فرو ریزید و بتوانید رها کنید تا به قله های جدید صعود کنید، باید ببخشید. بخشش یکی از قدرتمندترین و شفابخش ترین کارهایی است که می توانید برای خودتان انجام دهید.

بخشش خودتان مکان خوبی برای شروع است، اما بخشش دیگران نیز می تواند به همان اندازه قدرتمند باشد. بخشش به معنای چشم پوشی از عمل یا حمایت از آن نیست، بلکه آن در مورد آزاد کردن هرگونه خشم یا احساسات منفی است که شما را به این رویداد یا شخص متصل می کند.

روز ۱۰/۱۰ زمان عالی برای تمرین بخشش و گذشت است.

با نوشتن یک دستنویس عفو و بخشش شروع کنید و سپس دیگران یا موقعیت هایی که ممکن است بخواهید ببخشید را در انتهای نوشته تان اضافه کنید.

لازم نیست نامه را ارسال کنید یا دیگران را درگیر کنید، این نوع کار صرفاً برای خودتان است و راهی است برای شما که بتوانید خود را از هرگونه دلبستگی منفی یا حالت های استرس زایی که ارزش شما را پایین می آورد، رها کنید.

پس از آن که با استفاده از بخشش پاکسازی شُدید، می توانید از انرژی ۱۰/۱۰ نیز برای تجسم و تجلی آنچه می خواهید خلق کنید استفاده کنید. درباره آن چه که دوست دارید این فصل جدید نمایان و احساس شود بیاندیشید. به این فکر کنید که چگونه می توانید در جهت رشد و پرورش خود، این بار کارهای متفاوتی انجام دهید.

به همه ما این فرصت داده شده است تا کارها را به صورتی عالی به انجام برسانیم و زندگی خود را به پیش ببریم و به آن سطح بعدی نائل شویم.

در روز ۱۰/۱۰ این پل ظاهر خواهد شد، و اگر توجه کنیم و برای آن آماده باشیم، به آن سطح جدید صعود خواهیم کرد، جایی که ما می توانیم همچنان که به سرمنزل مان سفر می کنیم رشد و شکوفایی خود را حفظ کنیم.

نامرولوژی ۱۰۱۰