پیش بینی کیهانی نقطه اعتدالین سپتامبر ۲۰۲۰

 

نقطه اعتدالین یکی از قدرتمندترین زمان های سال است. روزی است که ما ساعات برابر شب و روز را تجربه می کنیم، سمبلی هم برای ثنویت و هم برای یگانگی است.

در سال ۲۰۲۰، نقطه اعتدالین سپتامبر در ۲۲ام می افتد که پیکربندی قدرتمندی را با مرکوری، مارس، سترن و پلوتو فعال می کند. این پیکربندی سیارات به تی اسکوئر معروف است و در حالی که مدتی است که در حال اجرا است، در این روز قدرتمند و جادویی اوج می گیرد.

در آسترولوژی ودیک، نودهای قمری یا راهو و کتو ( سر و دم اژدها) نیز در این زمان به تارس و عقرب تغییر نشان می دهند. این نشان دهنده تغییر اساسی در سرنوشت کیهانی ما در سطح جمعی است.

اگرچه این فقط مربوط به محاسبات ودیک است، اما به نظر می رسد که آسترولوژی غربی نیز این تغییر و تحول را تایید می کند. از این گذشته نقطه اعتدالین سپتامبر، همچنان که ما به مرحله بعدی چرخه منتقل می شویم،نیمه راه در سال آسترولوژیکالی و نشان گر تغییر در جریان انرژی است .

این حس تغییر و گذار انرژی همچنین توسط این تی اسکوئر از سیارات برجسته می شود. همگی این ها از ما می خواهند که اقدامات و تغییراتی که می خواهیم ایجاد کنیم را انجام دهیم، اما به جلو نتازیم.

این انرژی و داینامیک جالب به اعتماد به انگیزه ها و محکم کردن ایمان مان تاکید دارد و ما را از گرفتار آمدن در ایگو و عمل کردن از روی شتاب بر حذر می دارد.

ممکن است خودمان را در موقعیتی بیابیم که در آن باید تصمیمی بگیریم یا مجبور باشیم صبر پیشه کنیم و پیشروی نکنیم.

هنگامی که یونیورس این نیروهای معارض را ارائه می دهد، تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که به شهود خودمان اعتماد کنیم.

این انرژی متحول کننده، توسط مادر زمین نیز منعکس می شود، چرا که نقطه اعتدالین، همچنین آغاز یک فصل جدید را برای برخی کشورها به ارمغان می آورد.

در نیمکره شمالی آغاز فصل پاییز است. برگ ها شروع به تغییر رنگ می کنند و برای مرگ خود آماده می شوند. هوا سردتر می شود و به ما یادآوری می کند که زمستان در راه است.

در نیمکره جنوبی آغاز فصل بهار است. جوانه ها به درختان بازمی گردند و برای تولد دوباره آماده می شوند. هوا رو به گرمی می رود و به ما یادآوری می کند که تابستان در راه است.

اگرچه که مکانی که در آن زندگی می کنید می تواند راهنمای شما در مورد مسیری باشد که انرژی ها در آن جریان دارند، اما به احتمال زیاد شما نیاز دارید که کمی از هر دو را پذیرا باشید.

نقطه اعتدالین رسما به عنوان زمانی در نظر گرفته می شود که حجاب بین ابعاد نازک می شود، چرا که نور و تاریکی را به تعادل می رساند. همچنین این یک یادآوری است که یک واحد بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.

تنها زمانی که در سایه ها غرق می شویم قادریم قدردان نور باشیم. تنها زمانی به روشنایی مبادرت می کنیم که بتوانیم تاریکی ها را کاملاً درک کنیم.

در حالی که نور و تاریکی در این بعد برای ما بسیار واقعی می نماید، اما یک توهم هستند. همه چیز از یگانگی متولد می شود.

در نقطه اعتدالین با نازک شدن حجاب بین ابعاد، می توانیم در درون و اطراف خود به یگانگی برسیم. ما همچنین راحت تر می توانیم با خرد اجداد و عزیزان خود در آن طرف ارتباط برقرار کنیم.

نقطه اعتدالین همچنین می تواند فعال سازی چشم سوم را به ارمغان آورد و این کار را برای ما آسان تر می کند تا با خرد شهودی و توانایی‌های روحی خود هم آهنگ شویم.

پس از نقطه اعتدالین ممکن است احساس کنیم که در سفرمان در یک جاده سربالایی قرار گرفته ایم؛ نظر به اینکه در هفته های آینده به این انرژی های تحول آمیز عادت خواهیم کرد.

هر روز ممکن است احساسات خودش را داشته باشد، بنابراین فقط در لحظه حضور داشته باشید و در انگیزه ها و الهامات خود قرار بگیرید.

از اقدام کردن هراسان نشوید، اما سعی کنید اقدامات آتشین را با مقداری انرژی زمینی متعادل کنید و اصول و ثبات را حفظ نمایید.

نقطه اعتدالین سپتامبر ۲۰۲۰