هوروسکوپ ۲۰۲۰ عقرب:درجه‌بندی پیش‌بینی‌های سالانه:
بررسی کلی:✔️✔️✔️✔️
هوروسکوپ عشق:💖💖💖💖
هوروسکوپ شغل:💼💼
بیشترین سازگاری در ۲۰۲۰ با:کپریکورن
بهترین ماه:مارچ
بدترین ماه:سپتامبر

 

ماه های ۲۰۲۰:آنچه برای عقرب دارد:درجه بندی آسترولوژی:
ژولایبه آینده‌تان فکر کنید⭐⭐
آگوستروی خودتان تمرکز کنید⭐⭐⭐
سپتامبروقت نمایش و اجرا
اکتبرحالت وحشت!
نوامبرفشار و تنش
دسامبرنسیم عشق می‌وزد⭐⭐⭐⭐

 

تأثیرات سیاره‌ای ۲۰۲۰ روی عقرب‌ها:

این سیارات در سال ۲۰۲۰ تأثیر چشمگیری بر عقرب‌ها خواهند گذاشت.

  • ژوپیتر و سترن احساستان از نظم را ارتقا خواهند داد.
  • نپتون از شما می‌خواهد تا به محدودیت‌هایتان یورش ببرید.
  • ونوس به شما انگیزه می‌دهد تا روی روابطتان متمرکز باشید.

 

هوروسکوپ نیمه‌ی دوم ۲۰۲۰

برای عقرب‌ها

عقرب‌ها؛ زندگی، آزادی و دستیابی به خوشبختی: برای شما چه مفهومی دارد؟

شما به اندازه کافی خردمند هستید و می‌دانید که خوشبختی واقعی “در جایی” پیدا نمی‌شود. این یک امر درونی است، سیاره‌ی حاکم بر شما پلوتو امسال در اعماق کپریکورن کاوش می‌کند و با پیوندی که با ژوپیتر (۱۲ نوامبر) ایجاد می‌کند شما را قادر می‌سازد که این کار را انجام دهید.

برای عقرب‌ها دلیلی وجود ندارد که چرا عقل و منطق نمی‌توانند با یک جنبه‌ی عرفانی هم‌زیستی کنند. در ۱۲ اکتبر سکستایلی بین ژوپیتر در کپریکورن و نپتون در ماهی شکل می‌گیرد که کمک به باز شدن شهود و راه‌حل‌های خلاقانه‌ برای مشکلاتی می‌کند که عقل شما به تنهایی ناموفق بوده است.

ممکن است ارتباط‌تان با یکی از اعضای خانواده یا هر کس دیگری پیچ خورده باشد و هرگز کاملاً همدیگر را درک نکنید، اما اینجا یک شانس وجود دارد– پیرامون پیوند عظیم ژوپیتر و سترن در ۲۱ دسامبر شما چیزهای زیادی برای یاد دادن زندگی و عشق به یکدیگر خواهید داشت.

هوروسکوپ ۲۰۲۰ عقرب