هوروسکوپ ۲۰۲۰ کماندار:درجه‌بندی پیش‌بینی‌های سالانه:
بررسی کلی:✔️✔️✔️
هوروسکوپ عشق:💖💖💖
هوروسکوپ شغل:💼💼💼
بیشترین سازگاری در ۲۰۲۰ با:قوچ
بهترین ماه:ژانویه
بدترین ماه:مارچ

 

ماه های ۲۰۲۰:آنچه برای کماندار دارد:درجه بندی آسترولوژی:
ژولایاحساساتتان را کنترل کنید⭐⭐
آگوستاستراحتی که نیاز دارید را فراهم کنید⭐⭐
سپتامبرحالت فول انرژی!⭐⭐⭐⭐
اکتبربه جنبه مثبت زندگی تمرکز کنید⭐⭐⭐
نوامبربه خودتان فضا دهید⭐⭐
دسامبرخودتان را در کفش‌های شخص دیگری قرار دهید⭐⭐

 

تأثیرات سیاره‌ای ۲۰۲۰ روی کماندار‌ها:

کماندارهای آتشین ۵ سیاره نقش اساسی را در سال شما بازی خواهند کرد:

  • ژوپیتر، سترن و پلوتو رفاه و سطح زندگی شما را ارتقا خواهند داد.
  • نپتون آگاهیتان را بالا خواهد برد.
  • اورانوس به شما شجاعت دنبال کردن رویاهایتان را می‌دهد.

 

هوروسکوپ نیمه‌ی دوم ۲۰۲۰

برای کماندار‌ها

نود جنوبی وارد نشان شما شده و فرصت‌های عمده‌ای را برای زدودن کارمای گذشته و شکستن الگوهای ناخودآگاهی که شما را از خود واقعی‌تان دور می‌کند پیش روی شما می‌گذارد. مانند این عادت قدیمی که خود را بیش از حد جدی می‌گیرید: نود شمالی در نشان مخالف شما، دوقلو، به شما می‌آموزد که سبک‌تر شوید، اشتباهات خود را بپذیرید و برای تغییر فکر خود بازتر باشید.

خورشیدگرفتگی ۱۴ دسامبر شما را در رهایی از ارتعاشات پایین نشان‌تان و پرورش آگاهانه موارد برتری از قبیل صداقت، سخاوت و مثبت بودن، حمایت می‌کند.

با وجود سیاره حاکم شما ژوپیتر در کپریکورن برای بیشتر سال، شما باید انضباط را بیشتر به کار ببرید و با تعیین و دستیابی به اهداف پرمایه برای رشد شخصی‌تان، احترام و خودعشق‌ورزی و عزت نفس بیشتری ایجاد کنید.

ژوپیتر در ۱۲ نوامبر با پلوتو دیدار دارد و شما را با شور و شوق تازه به اساسی‌ترین ارزش‌هایتان بازمی‌گرداند. همدلی، شفقت و نوع‌ دوستی برخی از عالیترین آرمان‌های شما هستند – و سکستایل ژوپیتر با نپتون در ماهی (دقیقاً در ۲۷ ژولای و ۱۲ اکتبر) به شما کمک می کند تا آنها را به کار بگیرید.

بعلاوه کارها و رفتارهای شما کماندارها فقط خودتان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد – آنها بر هر کسی که با شما تعامل دارد تأثیر می‌گذارند (و حتی برخی که با شما تعامل ندارند). و زمانی که ژوپیتر در ماه دسامبر وارد آکواریوس هوشیار و اجتماعی می‌شود و در بیست و یکم پیوند عظیمش را با سترن می‌سازد، از شما دعوت می‌شود تا در بازی‌تان قدم بگذارید و یک سطح جدید تمام و کمال از مسئولیت را به عهده بگیرید … آماده هستید یا خیر!

شما می‌توانید شروع کنید به برعهده گرفتن مسئولیت انرژی که به اطراف منتشر می‌کنید. همچنان که اورانوس اختلالگر به ترانزیت خود در تارس ادامه می‌دهد، ثابت و در مرکز ماندن می‌تواند چالش‌برانگیز باشد— اما این مسئله مهم‌تر از همیشه است. به پرورش بدن، ذهن و روح خود ادامه دهید. به این ترتیب، شما کماندارها خواهید درخشید.

هوروسکوپ ۲۰۲۰ کماندار