پیش بینی های عمومی روزانه: امروز ماه، از  سوی پایسیس، یک سکستایل با مرکوری و پلوتو، هر دو در کپریکورن تشکیل می‌دهد. سپس در اریس سکنا می‌گزیند. علاوه بر این، از ساعت ۱۳:۱۱ تا ۱۸:۲۶ به وقت تهران، ماه باطل خواهد بود.

همچنین امروز، سکستایل مارس با ژوپیتر و پیوند خورشید به سترن هر دو دقیق شده‌اند. علاوه بر این، در ساعت ۰۷:۴۳، مرکوری به حرکت مستقیم برمی‌گردد.

بنابراین، این یک روز بیشتر خوب خواهد بود.

پایسیس، کپریکورن و به احتمال زیاد اریس، خوش‌شانس‌ترین زودیاک‌های روز خواهند بود.

 

پیش‌بینی‌های روزانه برای اِریس:

کار، شغل و امور تجاری، امروز انرژی‌های حمایتی دریافت می کنند. پیشرفت، در صورت امکان وجود دارد. تجارت و هر چیزی که به ارتباطات و حمل و نقل وابسته است ممکن است از این انرژی ها بیشتر سود ببرد. همچنین اعتماد به نفس شما قوی تر از حد معمول به نظر می رسد.

پیش‌بینی‌های روزانه برای تورِس:

امروز تخیل و الهام بسیار خوب است. توانایی های معنوی شما نیز همینطور. همچنین بهره وری شما در وضعیت خوبی قرار دارد. علاوه بر این، زندگی اجتماعی برخی از ارتعاشات خوب را دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای جِمِنای:

امروز امور کاری، شغلی و تجاری با موفقیت و ثمربخشی پیش می رود. همچنین، بهره‌وری شما هم برای پروژه‌های کاری و هم برای پروژه‌های شخصی بسیار خوب است. علاوه بر این، زندگی اجتماعی خوشایند به نظر می رسد.

پیش‌بینی‌های روزانه کَنسِر:

کار، شغل و امور تجاری، امروز انرژی های مفیدی دریافت می کنند. همچنین، مطالعات و امثال آن کمک هایی دریافت می کنند. علاوه بر این، عشق و زندگی اجتماعی دلپذیر به نظر می رسد.

پیش‌بینی‌های روزانه لیو:

امروز کار به خوبی و مولد پیش می رود. همچنین، تخیل و الهام شما در وضعیت خوبی است. سفر نیز حال و هوای خوبی دارد. علاوه بر این، سلامتی برخی از انرژی های شفابخش را دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای وِرگو:

عشق و زندگی اجتماعی امروز تأثیرات مفیدی را دریافت می کند. همچنین خلاقیت شما بسیار خوب است. پول نیز مهم است و حمایت دریافت می کند. علاوه بر این، توانایی های جادویی شما بسیار قوی است.

پیش‌بینی‌های روزانه برای لیبرا:

امروز سلامتی انرژی های حمایتی دریافت می کند. همین امر در مورد سلامت خانواده شما نیز صادق است. همچنین، کار به خوبی پیش می رود. علاوه بر این، عشق و زندگی اجتماعی بیشتر خوشایند به نظر می رسد.

پیش‌بینی‌های روزانه اِسکورپیو:

عشق و زندگی اجتماعی امروز انرژی های بسیار خوبی دریافت می کند. علاوه بر این، کار به خوبی پیش می رود. بهره وری و خلاقیت شما نیز کاملاً توانا است.

پیش‌بینی‌های روزانه برای سَجیتِریِس:

امروز خانه و خانواده می توانند نقشی خوشایند و حمایت کننده در روز شما داشته باشند. عشق و زندگی اجتماعی نیز دلپذیر به نظر می رسد. همچنین، وضعیت مالی برخی ارتعاشات خوب دریافت می کند. علاوه بر این، خلاقیت شما خوب به نظر می رسد.

پیش بینی‌های روزانه برای کپریکورن:

بهره وری شما امروز بسیار خوب است. همچنین، اعتماد به نفس و انگیزه شخصی شما بسیار قوی هستند، اما با گذشت روز مقداری از این قدرت کاسته می شود، بنابراین سعی کنید تا جایی که می توانید هرچه زودتر کارها را انجام دهید. علاوه بر این، خانه، خانواده و دوستان خوب می توانند نقش خوشایندی را در روز شما ایفا کنند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای اَکواریِس:

امور مالی امروز انرژی های حمایتی دریافت می کنند. همچنین بهره وری شما بسیار خوب است. به خصوص پس از دوره باطل ماه. علاوه بر این، زندگی اجتماعی خوشایند به نظر می رسد.

پیش‌بینی‌های روزانه برای پایسیس:

بهره وری شما امروز بسیار خوب است. هر چند با گذشت روز، این نفوذ قدرت خود را از دست می دهد. بنابراین، تا جایی که می توانید، هر چه زودتر کارها را انجام دهید. همچنین، امور مالی جو خوبی دریافت می کنند.

همین؛ خوش بگذرانید و از روز خود لذت ببرید!

پیش بینی های روزانه برای جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
امتیاز خود را ثبت کنید