پیش‌بینی‌های عمومی روزانه: امروز ماه، از طریق کنسر، با پلوتو ومرکوری در کپریکورن اپوزیت است. سپس در لیو مسکن می‌گزیند. علاوه بر این، از ساعت ۱۳:۵۶ تا ۱۴:۴۷ به وقت ایران ماه تهی از جریان خواهد بود.

همچنین امروز (بامداد فردا)، مرکوری در ساعت ۰۱:۲۴ دوباره وارد اکواریس می شود.

بنابراین، این یک روز بیشتر پر استرس خواهد بود.

لیو خوش‌شانس‌ترین زودیاک روز خواهد بود. کپریکورن و کنسر کسانی هستند که بیشترین استرس را دریافت می‌کنند.

 

پیش‌بینی‌های روزانه برای اِریس:

امروز، مسائل کاری، شغلی و تجاری کمی استرس دارند. همچنین، خانه و خانواده می توانند استرس، نگرانی و ناراحتی شما را ایجاد کنند. با این حال، عشق و زندگی اجتماعی، حالات خوبی دریافت می کند. همچنین، خلاقیت شما با پیشرفت روز بهتر می شود.

پیش‌بینی‌های روزانه برای تورِس:

مود و شرایط عاطفی شما امروز کمی استرس دارند. با این حال، به نظر می رسد هیلینگ و درمان عاطفی بیش از حد معمول توانایی دارد. همچنین، مسافرت و حمل و نقل استرس زیادی دارند. از طرف دیگر خانواده می تواند نقشی خوشایند در روز شما داشته باشد.

پیش‌بینی‌های روزانه برای جِمِنای:

مسائل مالی امروز کمی استرس دارند. هزینه ها، سرمایه گذاری ها و قراردادها نیاز به توجه عاقلانه تری دارند. اگر می توانید از آنها اجتناب کنید، سعی کنید آنها را بعد از دوره تهی ماه ایجاد کنید، زمانی که این تأثیرات به آن قوی نخواهد بود. از طرف دیگر بهره وری شما خوب است. همچنین، دوستان می توانند نقش خوشایندی را در روز شما ایفا کنند.

پیش‌بینی‌های روزانه کَنسِر:

زندگی عشقی امروز انرژی های استرس زا دریافت می کند. به طور مشابه، همکاران و شرکا می توانند باعث ایجاد استرس در شما شوند. با این وجود، پیشرفت در کار امکان پذیر است، در حالی که پول مقداری حمایت دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه لیو:

سلامتی، چه جسمی و چه عاطفی، امروز حساس به نظر می رسد و نیاز به مراقبت بهتری دارد. همچنین، کار می‌تواند استرس‌زاتر یا سخت‌تر از آنچه انتظار دارید باشد. با این حال، اعتماد به نفس شما با پیشرفت روز قوی تر می شود و این می تواند در تمام جنبه های روز به شما کمک کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای وِرگو:

عشق و زندگی اجتماعی امروز استرس دارد. سعی کنید از سوء تفاهم ها جلوگیری کنید زیرا می توانند نقش قابل توجهی در شدت تجلی این تأثیرات داشته باشند. از سوی دیگر، تخیل، الهام و توانایی های روحی شما بسیار توانا هستند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای لیبرا:

امروز، مسائل کاری، شغلی و تجاری کمی استرس دارند. خانه و خانواده نیز می توانند به این موضوع اضافه کنند. با این وجود، بهره وری شما خوب به نظر می رسد. همچنین، زندگی اجتماعی عمدتاً تأثیرات مفیدی را دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه اِسکورپیو:

امروز سفر و حمل و نقل انرژی های استرس زا دریافت می کنند. همچنین، مطالعات و بررسی ها و موارد مشابه می تواند چالش برانگیزتر از آنچه شما انتظار دارید باشد. در غیر این صورت، مسائل مربوط به کار، شغل و کسب و کار تا حدودی مورد حمایت قرار می گیرند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای سَجیتِریِس:

مسائل مالی امروز کمی استرس دارند. هزینه ها، قراردادها و معاملات نیاز به توجه عاقلانه تری دارند. در صورت امکان آن ها را بعد از دوره باطل ماه بسازید. از سوی دیگر، مطالعات و بررسی‌ها و مشغولیات با ماهیت فکری یا معنوی مورد حمایت قرار می گیرند.

پیش بینی‌های روزانه برای کپریکورن:

امروز زندگی عاشقانه کمی استرس دارد. همچنین دوستان عزیز و نیز همکاران و شرکای شما می توانند باعث ایجاد استرس در شما شوند. با این وجود، پیشرفت با اهداف شما قابل دستیابی است. علاوه بر این، توانایی های جادویی شما در وضعیت خوبی قرار دارند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای اَکواریِس:

سلامتی، چه از نظر جسمی و چه عاطفی، امروز کمی استرس دریافت می کند و نیاز به مراقبت بهتر دارد. همچنین، کار می تواند تا حدودی استرس زا باشد، اما سازنده است. علاوه بر این، عشق و زندگی اجتماعی عمدتاً تأثیرات خوشایندی را دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای پایسیس:

عشق و زندگی اجتماعی امروز استرس دارد. همچنین، خلاقیت و بهره وری شما ممکن است نیاز به تحریک داشته باشد. با این حال، کار عمدتاً تأثیرات مفیدی را دریافت می کند. همچنین، سلامتی برخی از ارتعاشات خوب دریافت می کند.

همین؛ خوش بگذرانید و از روز خود لذت ببرید!

پیش بینی های روزانه برای دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
امتیاز خود را ثبت کنید