پیش بینی های عمومی روزانه: امروز ماه، از طریق کنسر، با مارس و ونوس، هر دو در کپریکورن اپوزیت است. همچنین یک تراین با نپتون در پایسیس تشکیل می‌دهد.

بنابراین، این یک روز بیشتر پراسترس خواهد بود.

پایسیس خوش‌شانس‌ترین زودیاک روز خواهد بود. کپریکورن و احتمالاً کنسر کسانی هستند که بیشترین استرس را دریافت می‌کنند.

 

پیش‌بینی‌های روزانه برای اِریس:

امروز، مسائل کاری، شغلی و تجاری کمی استرس دارند. خانواده و محیط شما ممکن است به این امر اضافه کنند، اما در غیر این صورت، خانواده بیشتر نقش حمایتی را در روز شما ایفا می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای تورِس:

مود و شرایط عاطفی شما امروز مقداری استرس دارد و نیاز به حمایت دارد. همچنین رانندگی و مسافرت نیاز به احتیاط بیشتری دارد. زندگی اجتماعی می تواند کاملاً خوشایند باشد، اما لزوماً بدون استرس نیست. با این حال، بهره وری شما بسیار خوب است.

پیش‌بینی‌های روزانه برای جِمِنای:

هزینه ها، قراردادها و معاملات امروز نیاز به توجه عاقلانه تری دارند. تا جایی که امکان دارد از هر گونه فعالیت تکانشی و تجملی خودداری کنید. با این حال، درآمد عمدتاً انرژی های مفید را دریافت می کند. همچنین، بیشتر امور کاری، شغلی و تجاری مورد حمایت قرار می گیرند.

پیش‌بینی‌های روزانه کَنسِر:

امروز ممکن است همکاران و شرکای شما استرس ایجاد کنند. برخی از دوستان و پارتنر شما می توانند نقش مشابهی را ایفا کنند. با این حال، زندگی اجتماعی نیز کمک هایی دریافت می کند. همچنین، مطالعات و بررسی‌ها و مشغولیات با ماهیت فکری یا معنوی مورد حمایت قرار می گیرند.

پیش‌بینی‌های روزانه لیو:

امروز سلامتی کمی استرس دارد و به مراقبت بهتری نیاز دارد. همچنین، کار می تواند استرس زا باشد، اما پیشرفت در آنجا امکان پذیر است. امور مالی، و ذهن، عمدتاً تأثیرات سودمند را دریافت می کنند. همچنین توانایی های جادویی و معنوی شما در وضعیت خوبی قرار دارند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای وِرگو:

عشق و زندگی اجتماعی چه خوب و چه بد کانون اصلی انرژی های قمری امروز است. به آتش سوخت اضاف نکنید و با آرامش شرایط را مدیریت کنید تا اوضاع بهتر شود. در عین حال، فعالیت اجتماعی مرتبط با کار عمدتاً تأثیرات مفیدی را دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای لیبرا:

خانواده و محیط شما امروز می توانند باعث ایجاد استرس یا حواس پرتی در شما شوند. ممکن است مسائل کاری، شغلی و تجاری بدون استرس نباشد، اما پیشرفت در حال رخ دادن است.

پیش‌بینی‌های روزانه اِسکورپیو:

مود و شرایط عاطفی شما امروز کمی استرس دارد. همچنین سفر و رانندگی نیاز به توجه بیشتری دارد. از سوی دیگر، زندگی عاشقانه عمدتاً تأثیرات مفیدی دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای سَجیتِریِس:

مسائل مالی امروز کمی استرس دارند. هزینه ها نیاز به توجه عاقلانه و کمی اعتدال دارند. از طرف دیگر خانه و خانواده بیشتر نقش حمایتی را در روز شما ایفا می کنند. همچنین، هیلینگ و درمان کمک دریافت می کند.

پیش بینی‌های روزانه برای کپریکورن:

همکاران و شرکای زندگی امروز می توانند باعث ایجاد استرس در شما شوند. دوستان و پارتنر شما ممکن است نقشی مشابه داشته باشند، اما نه به این شدت، زیرا عشق و زندگی اجتماعی عمدتاً انرژی های حمایتی دریافت می کنند. همچنین بهره وری شما خوب است.

پیش‌بینی‌های روزانه برای اَکواریِس:

مود و شرایط عاطفی شما امروز کمی استرس دارد. سلامت جسمانی نیز حساس به نظر می رسد. از سوی دیگر، کار بسیار خوب و سازنده پیش می رود. همچنین، امور مالی کمک هایی دریافت می کند.

پیش‌بینی‌های روزانه برای پایسیس:

عشق و زندگی اجتماعی امروز استرس دارد. دوستی ها و روابط موجود بیشتر احتمال دارد این را تجربه کنند. از سوی دیگر، کسانی که به دنبال دوستان جدید یا عشق جدید هستند، انرژی های حمایتی نیز دریافت می کنند. همچنین خلاقیت شما بسیار خوب است.

همین؛ خوش بگذرانید و از روز خود لذت ببرید!

پیش بینی های روزانه برای یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
امتیاز خود را ثبت کنید