آسترولوژی چیست؟

قرن‌هاست که انسان‌ها به منظور راهنمایی به آسمان‌ها نگاه کرده‌اند. ستاره ها و سیارات همیشه حس شگفتی را القا می‌کنند. بسیاری از تمدن‌ها چهره الهی را در آسمان‌ها می‌دیدند. یک رقص کیهانی در مقیاسی بزرگ و یکی در مقیاس درون برای هر یک از ما جاری است. به طور ساده، آسترولوژی یا طالع بینی [...]