نامرولوژی سپتامبر

ماه سپتامبر یک ماه پرقدرت بر اساس نامرولوژی  سپتامبر یک ماه نیرومند در نامرولوژی در نظر گرفته می شود زیرا ارتعاش عدد 9 را در خود دارد. 9 نمایان گر گذر و پایان است. این آخرین مرحله قبل از شروع یک چرخه جدید است. همچنین عدد قدرتمندی از آفرینش است. معروف است که نیکولا تسلا [...]