پیش بینی ماه های باقیمانده ۲۰۲۰

الهامات کیهانی مخابره شده برای پایان 2020 سال 2020 همیشه به عنوان یک سال فوق العاده تحول آفرین بود. در حالی که بسیاری از ترازهای کیهانی که امسال صورت گرفت با بیماری جمعی، کنترل دولت، ناآرامی ها و مبارزات قدرت مرتبط بودند و هیچ‌کس نمی‌توانست دقیقا پیش‌بینی کند که چه چیزی در حال رخ دادن [...]