پیش بینی فصل ترازو ۲۰۲۰

آسترولوژی شهودی: پیش بینی فصل ترازو 2020   فصل لیبرا از 22 سپتامبر که نقطه اعتدالین نیز هست آغاز می شود، زمان برابری شب و روز. برای اکثر کشورها، نقطه اعتدالین شروع یک فصل جدید را نیز به ارمغان می آورد. ما در حال رسیدن به مرحله تغییر و تحول در چرخ تقویم هستیم و [...]