نقطه اعتدالین سپتامبر ۲۰۲۰

پیش بینی کیهانی نقطه اعتدالین سپتامبر 2020   نقطه اعتدالین یکی از قدرتمندترین زمان های سال است. روزی است که ما ساعات برابر شب و روز را تجربه می کنیم، سمبلی هم برای ثنویت و هم برای یگانگی است. در سال 2020، نقطه اعتدالین سپتامبر در 22ام می افتد که پیکربندی قدرتمندی را با مرکوری، [...]