ماه اکتبر ۲۰۲۰

آسترولوژی شهودی پیش بینی ماه اکتبر 2020   ماه اکتبر چالش هایی را با خود به همراه می آورد و همچنین یک ماه برای تکمیل و پایان یابی است. به عنوان دهمین ماه سال، این آغاز جدیدی را در افق نشان می دهد. سال 2020 تحول زیادی را به جان خریده است. چرخ ها چرخیده [...]