دروازه آرکتورس

آسترولوژی شهودی: دروازه آرکتورس اکتبر 2020   در 17 اکتبر 2020، برابر با 26 مهر 1399، خورشید ما هم ترازی سالانه خود را با یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان شب، آرکتورس، آغاز می کند. از آنجا که خورشید ما با آرکتورس هم سو می شود، ما می توانیم با انرژی آن ادغام شده، [...]