فصل کماندار ۲۰۲۰

پیشبینی آسترولوژی شهودی: فصل کماندار 2020 در 21-22 نوامبر، ما از اعماق آبی فصل عقرب به یک فصل درخشان و گسترش دهنده منتقل می شویم. کماندار به وسيله‌ی قنطورس (حیوان افسانه ای با بالاتنه انسان و پایین تنه اسب) نشان داده می‌شود که تیر خود را به سمت آسمان پر ستاره شب نشانه می‌رود. اگر [...]