ماه نوی قوچ ۲۰۲۱

آسترولوژی شهودی: ماه نوی قوچ آوریل 2021 ماه نوی قوچ بسته به منطقه زمانی شما در 11 یا 12 آوریل رخ می دهد و انرژی قدرتمندی را برای تجلی، تنظیم و گرفتن تصمیم و آغاز های جدید به همراه دارد. نشان قوچ اولین نشان زودیاک است و یک ماه نو نشانگر شروع یک چرخه جدید [...]