ماه نوی خرچنگ ۲۰۲۱

آسترولوژی شهودی: ماه نوی خرچنگ ژولای 2021 با ماه نوی 19 تیر در نشان خرچنگ ما فاصله خوبی از گرفتگی که داشتیم می‌گیریم و این ماه نوی ژولای نشان‌دهنده‌ی اولین مرحله در مسیر جدیدی است که گرفتگی برای‌مان گشود. گرفتگی‌ها پورتال‌هایی قدرتمند هستند که می‌توانند درهایی را ببندند و درهایی را بگشایند، زندگی‌مان را متزلزل [...]