پیوند مارس و ونوس

آسترولوژی شهودی: پیوند مارس و ونوس جولای 2021 ونوس و مارس در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۲۱/ 22 تیر 1400 در آسمان تراز خواهند شد. در حالی که آنان در ۱۹ درجه لئو با یکدیگر دیدار خواهند کرد، خلاقیت را جلا داده و هر گونه عدم تعادل را هماهنگ و قراردادهای جفت روحی و همزاد عشقی [...]