ماه کامل آکواریوس

آسترولوژی شهودی: ماه کامل آکواریوس آگوست 2021 ما در 22 آگوست 2021، دومین ماه کامل آکواریوس سال را داریم. اولین ماه کامل آکواریوس در ماه گذشته بود و می‌توان آن را نقطه ورودی این انرژی، و این ماه کامل دوم آکواریوس در آگوست را می‌توان نقطه خروجی این انرژی دانست. هر دوی این ماه‌های کامل [...]