آسترولوژی شهودی: ماه نوی تارس اردیبهشت ۱۴۰۰

ماه نو تارس در ۲۱ اردیبهشت/ ۱۱-۱۲ می، درگاهی به فصل گرفتگی می گشاید.

فصل گرفتگی زمان تغییر و تحول است. جایی که یونیورس فرصتی برای یک پرش کوانتومی به مسیری برتر برای تکامل روح‌مان ارائه می‌دهد.

در حالی که این ماه نوی تارس خود یک گرفتگی نیست، اما ضربه‌ی شروع چرخه قمری جدیدی را می نوازد که ما را به ماه گرفتگی خونی فوق العاده قدرتمند ۵ خرداد/ ۲۶ می هدایت می کند.

ماه‌های نو زمان شروع های جدید هستند و از یک استارت تازه نمایندگی می کنند. اگرچه برخی از ماه های نو بسیار فعال هستند و دوست دارند انرژی تازه‌شان را بر ما روان سازنند، برخی از آنها منفعل می باشند و ما را به عقب نشینی و تامل در جایی که هستیم، دعوت می نمایند.

این ماه نو تارس قطعا ماه نویی است که ما را به عقب نشینی فرا می خواند. هر انرژی جدیدی که به ارمغان می آورد، باید از آن برای احیا، تجدید قوا و شارژ باتری هایمان استفاده کنیم.

این زمانی است برای مراقبت از خود، عزلت گزیدن و تامل؛ بر ماست تا به انرژی ها اجازه دهیم تا در جای ممکن‌شان جریان یابند، به جای تلاش برای هدایت یا کنترل آنها.

همانطور که تارس یک نشان زمین است، انرژی های ماه نوی اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز به ما در جهت مستحکم شدن در زمین و ریشه گرفتن در بدنمان خدمت می کنند.

ما ممکن است شروع به احساس تغییر کشش در جذب انرژی های گرفتگی کنیم، اما با پاهایی که محکم در خاک کاشته‌ایم، می توانیم استوار، محکم و آماده برای هر چیزی که در مسیرمان قرار می گیرد باشیم.

سیاه ماه لیلیت در زمان این ماه نو بسیار فعال است. لیلیت یک انرژی خام و زنانه است که به ما یادآوری می کند تا در قدرت مان بایستیم و فول پتانسیل وجودی مان را درک کنیم.

این می تواند به ما یادآوری کند که برای خودمان برخیزیم و با صدای معتبر و واقعی‌مان سخن بگوییم، و شرایطی را که ناراحت کننده اما لازمه ی سفرمان است را تاب آوریم.

سیاه ماه لیلیت همچنین آن قسمت تهی و تاریکی است که قبل از تغییر یا دگردیسی اتفاق می افتد. حتی اگر این نقطه ی تاریک، رعب آور احساس شود، این انرژی می تواند به ما اطمینان ببخشد که ما نیاز داریم در قدرتمان باشیم و به یاد داشته باشیم که نور همیشه رجعت خواهد کرد.

برای اینکه به انرژی ها اجازه دهیم تا جریان یابند گاهی لازم است به وسط این تهیِ تاریک به آب بزنیم. این اندیشه درست بمانند پیله است. کرم ابریشم در دستور مقرر شده ی تولد دوباره اش برای پروانه شدن مجبور است تا درون تاریکی عقب نشینی کند.

اگر این فراخوانی را احساس کردید، به خودتان اجازه دهید تا به درون این سکوت تیره عقب نشینی کنید. اگرچه ممکن است ما از تاریکی به عنوان چیزی که باید از آن ترسید یاد کنیم، اما واقعیت این است که یک کیفیت آفرینندگی و امنیت با خود دارد که ما می توانیم در جهت ترمیم، ریشارژ و دریافت بینشی عمیق تر در مورد سفرمان به جلو بهره ببریم.

تاریکی به ما اجازه می دهد تا از درهم و برهمی دنیای بیرون خارج شویم و به درون برویم سپس در آنجا می توانیم صدای آرام و ملایم شهود را بشنویم.

در تاریکی است که ما می‌توانیم رویا ببینیم، خلق و تصور کنیم و در خود برترمان در جستجوی خرد باشیم.

در زمان این ماه نو، ونوس نیز به عنوان سیاره حاکم تارس اهمیت می یابد. با این که انرژی ونوس به اصطلاح ملایم‌تر است اما همانند لیلیت، حامل انرژی زنانه است.

انرژی زنانه فراتر از جنسیت است و بیشتر در مورد پیوستن به جریان است تا جنبه ی عملی و کاربردی آن؛ به این معنی که به خودمان اجازه دهیم تا به خلاقیت و شهود بپیوندیم.

اگر انرژی مردانه خطوطی مستقیم باشد، انرژی زنانه خطوط منحنی و موج دار است. یک بارش کیهانی‌ای از امواجِ انرژی منحنی را متصور شوید که با وجود کیهانی ما ممزوج می شود و به ما در دگردیسی و حرکت در مسیر جدید کمک می کند.

در حالی که این انرژی ممکن است منفعل باشد، بیشتر قصد دارد که به قطب نمای درون تان اجازه دهد تا شما را هدایت کند، به جای اینکه درگیر ایگو یا نظرات دیگران شوید.

به طور کلی، این ماه نوی اردیبهشت، فرصتی برای پایه نهادن انرژی مان، شارژ باتری هایمان و استقبال از انرژی خلاقانه ی تغییر است.

این فرصتی است برای ما تا به درون رفته و به صدای آرام و آهسته ی قلب مان گوش دهیم و به خرد و شهودمان اعتماد کنیم. همچنین زمانی برای استقبال از جریانات خلاقانه و موجدار انرژی است که به ما اجازه می دهد تا هر گونه تغییر را با ظرافت و سهولت در آغوش بگیریم و تکامل یابیم.

این انرژی را به هر گونه که برایتان مناسب است، پذیرا باشید و بدانید که شما هم برای استوار کردن خودتان و هم برای حرکت با جریان حمایت شده اید.

 

ماه نوی تارس اردیبهشت ۱۴۰۰