ارتباط با تیم آسترولوژی امید|info@astromid.com

پیش بینی های روزانه برای دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

همانطور که امروز ماه از طریق لیو ره می‌سپارد، یک تراین به خورشید در اریس می‌سازد. این به افراد شور و شوق و الهام زیادی برای انجام کارهای امروز می‌دهد. انرژی بسیار یانگ و سازنده است. از طرف دیگر و کاملا متضاد ماه مخالف سترن در اکواریس است. این باعث ایجاد موانع می شود. افراد [...]

توسط |۱۴۰۱/۱/۲۲ ،۰۴:۱۶:۰۲ +۰۰:۰۰فروردین ۲۲ام, ۱۴۰۱|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

پیش بینی های عمومی روزانه: امروز ماه از طریق لیو، با سترن در اکواریس مخالفت می کند. علاوه بر این، از ساعت 13:26 تا ساعت 08:29 روز 25 اسفند، ماه تهی از جریان خواهد بود. بنابراین، این یک روز بیشتر استرس زا است، اما در بیشتر موارد آرامتر از دیروز است. پایسیس احتمالاً خو‌ش‌شانس‌ترین زودیاک [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ،۰۳:۰۱:۵۱ +۰۰:۰۰اسفند ۲۴ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

پیش‌بینی‌های روزانه عمومی: امروز، ماه از طریق لیو، اورانوس در تورس را اسکوئر می کند  و با مارس و ونوس، هر دو در اکواریس به مخالفت می‌نشیند. بنابراین، این یک روز بیشتر پر استرس خواهد بود. پایسیس و اریس احتمالا خوش‌شانس‌ترین زودیاک‌های روز خواهند بود. لیو، تورس و اکواریس کسانی هستند که بیشترین استرس را [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ،۰۱:۳۲:۱۵ +۰۰:۰۰اسفند ۲۳ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

یش بینی‌های روزانه عمومی: امروز، ماه  تا ساعت 10:54 تهی از جریان خواهد بود. سپس، از طریق کنسر، یک تراین با مرکوری در پایسیس تشکیل می‌دهد. بنابراین، این یک روز بیشتر خوب خواهد بود. کنسر، پایسیس و به احتمال زیاد اسکورپیو خوش‌شانس‌ترین زودیاک‌های روز خواهند بود.   پیش‌بینی‌های روزانه برای اِریس: خانه و خانواده می [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ،۰۷:۱۵:۲۰ +۰۰:۰۰اسفند ۲۰ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

پیش‌بینی‌های روزانه عمومی: امروز ماه، از طریق تورس، سترن در اکواریس را اسکوئر می‌سازد. همچنین در تورس به اورانوس متصل می‌شود و با خورشید و ژوپیتر، هر دو در پایسیس، سکستایل تشکیل می‌دهد. بنابراین، این یک روز بیشتر خوب خواهد بود. پایسیس و احتمالاً تورس خوش‌شانس‌ترین زودیاک‌های روز هستند. اکواریس کسی است که بیشترین استرس [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ،۰۵:۰۳:۳۵ +۰۰:۰۰اسفند ۱۶ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

پیش بینی‌های روزانه عمومی: امروز ماه از طریق اریس، پلوتو را در کپریکورن اسکوئر قرار می‌دهد. سپس، از طریق تورس، مارس و ونوس را هر دو در اکواریس تراین قرار می دهد. علاوه بر این، از ساعت 07:31 تا 11:30 به وقت تهران ماه تهی از جریان خواهد بود. همچنین امروز، مارس و ونوس وارد [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ،۰۳:۵۳:۵۹ +۰۰:۰۰اسفند ۱۵ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

پیش بینی‌های روزانه عمومی: امروز ماه، از طریق اریس، با سترن و مرکوری هر دو در اکواریس سکستایل تشکیل می‌دهد. همچنین امروز، اتصال خورشید با ژوپیتر دقیق می‌شود. بنابراین، این یک روز بیشتر خوب خواهد بود. اریس و اکواریس خوش‌شانس‌ترین زودیاک‌های روز خواهند بود.   پیش‌بینی‌های روزانه برای اِریس: اعتماد به نفس شما امروز قوی [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ،۰۳:۵۶:۰۱ +۰۰:۰۰اسفند ۱۴ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیش بینی های روزانه برای جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

پیش بینی‌های روزانه عمومی: امروز ماه در اریس است. اگرچه با هیچ سیاره مهمی هیچ جنبه‌ای تشکیل نمی‌دهد، اما در اریس به کایرن متصل می‌شود. بنابراین، این روز اکثراً روز خوبی است و ممکن است اتفاقات مهمی رخ دهد. اریس، لیو و سجیتریس خوش‌شانس‌ترین زودیاک‌های روز خواهند بود.   پیش‌بینی‌های روزانه برای اِریس: به طور [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ،۰۶:۵۷:۴۰ +۰۰:۰۰اسفند ۱۳ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه

پیشبینی های ماه نو در پایسیس اسفندماه ۱۴۰۰

پیش بینی های کلی ماه نو در پایسیس: در 11 اسفند/ 2 مارچ، در ساعت 21:05 به وقت تهران، ماه با خورشید در پایسیس ملاقات می کند و ماه نو را تشکیل می دهد. این ماه نو از طریق یک سکستایل تاثیرات اورانوس را باشدت و سودمندی بازتاب می دهد. بنابراین، تمام این دو هفته، [...]

پیش بینی های روزانه برای سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

پیش بینی‌های روزانه عمومی: امروز ماه، از طریق اکواریس، سترن را کنجاکت می‌کند. علاوه بر این، از ساعت 05:31 تا 00:24 بامداد روز بعد به وقت تهران ماه تهی از جریان خواهد بود. بنابراین، این روز تا حدودی خوب خواهد بود. اکواریس خوش‌شانس‌ترین زودیاک روز خواهد بود. تورس همچنین می تواند کاملاً خوش‌شانس باشد، یا [...]

توسط |۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ،۰۲:۰۶:۱۹ +۰۰:۰۰اسفند ۱۰ام, ۱۴۰۰|پیش‌بینی‌های روزانه|بدون دیدگاه