توضیحات

برگشتی مارس ۲۰۲۰ برای نشان شما

مارس از ۹ سپتامبر تا ۱۳ نوامبر سال ۲۰۲۰ به برگشتی می رود.

برگشتی مارس زمان ارزیابی مجدد در زندگی ما است. این زمانی است که ما توسط یونیورس هدایت می شویم تا در مورد اقدامات مان فکر کنیم و اینکه آیا آن‌ها با رسالت و خواسته‌های ما همخوانی دارند یا خیر.

برگشتی مارس ممکن است احساسات تند و خشم آمیز را تحریک کند، سطح انرژی را پراکنده کند و احساس عقب نگه داشته شدن یا محدود شدن را به همراه آورد.

این گزارش برای پشتیبانی و راهنمایی شما از طریق این انرژی ها طراحی و مطابق با چارت زودیاک برای هر دو نشان خورشید و رایزینگ شما تعبیه شده است.

هر دوی خورشید و رایزینگ خود را بخوانید (اگر آن را می دانید) و ببینید برگشتی مارس چه بینش ها یا راهنمایی هایی ممکن است در طول مسیرتان به ارمغان آورده باشد.

این گزارش شامل یک مقدمه و آشناسازی باضافه تفاسیر برای هر ۱۲ نشان است. میانگین تفسیر برای هر نشان حدود ۵۰۰ کلمه است.

تعداد صفحات: ۳۹

برگشتی مارس در قوچ برای نشان شما ۲۰۲۰