توضیحات

بر اساس:

  1. نشان رایزینگ
  2. نشان خورشیدی
برگشتی مرکوری ژانویه ۲۰۲۲ برای هر نشان