توضیحات

دوازده خانه چارت آسترولوژی، دوازده منطقه و زمینه زندگی ما را تعریف می کنند. خط شروع هر خانه کاسپ نامیده می شود. هر خانه طبیعت یک نشان و یک سیاره یا سیارات را دارد. اگر شما به چارت ناتال خود نگاه کنید، می بینید که برخی خانه ها دارای سیاره های متعدد و برخی نیز خالی هستند. به تعادل چارت خود توجه داشته باشید. به طور معمول، هنگامی که ما سیاره های بسیاری را در یک منطقه از چارتمان داریم، می تواند نمایانگر آن باشد که این منطقه از زندگی مان بسیار حیاتی و مهم است. اما، نداشتن یا کمبود سیارات در یک خانه به این معنا نیست که شما هیچ چیز در آن و سروکاری با  آن منطقه از زندگی تان ندارید. این فقط به این معنی می باشد که قدرت یا متغیرهای تاثیرگذار کمتری در آن زمینه وجود دارد. در این مقاله ۲۳ صفحه ای شما به طور مفصل تشریح این ۱۲ خانه چرخ زودیاک را خواهید خواند.

تشریح ۱۲ خانه چارت تولد