توضیحات

پس از تکمیل خرید، اطلاعات دقیق تولد خودتان شامل محل، روز و ساعت (در صورت داشتن) و طرف مقابلتان را برای مان ارسال کنید. (ایمیل info@astromid.com – واتساپ ۰۹۳۹۰۷۳۳۰۹۰ )

تفسیر چارت سیناستری(رابطه، دوستی، شراکت و…)
امتیاز خود را ثبت کنید