توضیحات

پس از تکمیل خرید، اطلاعات دقیق تولدتان شامل محل، روز و ساعت (در صورت داشتن) را برای مان ارسال کنید. (ایمیل info@astromid.com – واتساپ ۰۹۳۹۰۷۳۳۰۹۰ )

تفسیر چارت کلی (فردی)
امتیاز خود را ثبت کنید