توضیحات

همانطور که در آسترولوژی جونو خواندید جونو یکی از پنج سیارک الهه به همراه پالاس، وستا، ماه سیاه لیلیت و سرس است.

در آسترولوژی، جونو نماینده مشارکت‌ها و ازدواج ماست.

در سطحی درونی تر، جونو بر روی جفت‌های روحی‌مان و افرادی که قرار است به هنگام طی این سفر با آنها برخورد کنیم، حکومت می کند.

در این گزارش خواهید خواند:

  • مفهوم جونو در هر یک از نشان ها
  • مفهوم جونو در هر یک از خانه ها
  • جنبه ها و زوایای جونو با هر یک از نقاط و سیارات

 

 

*تعداد صفحات: ۱۸

*تعداد کلمات: حدود ۳۶۰۰ کلمه

مفهوم جونو در چارت تان