توضیحات

سترن خدای کارما است و همانطور که این ترانزیت از کپریکورن خارج و درون آکواریوس وارد می شود، ما قصد داریم در رابطه با چرخه ی کارمایی که در حال بستن آن هستیم و اینکه ما در حال ورود به چه چرخه ی جدیدی هستیم بینش و حکمت کسب کنیم.

سترن حدود ۲.۵ سال در هر نشان زودیاک می گذراند، بنابراین وقتی نشان عوض می کند، موجی از تاثیراتی ایجاد می کند که همه ما آن را احساس می کنیم.

اگر شما در مورد درس های کارمیک چرخه ی سترن خود و آن چه این ترانزیت برایتان به ارمغان می آورد کنجکاو هستید، من یک گزارش دقیق تهیه کرده‌ام که برای هر یک از ۱۲ نشان زودیاک طراحی شده‌ است.

با خواندن نشان خورشید و نشان رایزینگ تان، می توانید بینش های عمیق تری را در مورد سفر سترن که در کپریکورن داشتید و اینکه برای چه موضوعاتی به درون آکواریوس می رود به دست آورید.

(می توانید با ترسیم چارت آسترولوژی تولدتان با استفاده از تاریخ، مکان و زمان تولدتان، نشان رایزینگ خود را کشف کنید. بسیاری از وب سایت های آنلاین وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند. اگر زمان تولد خود را نمی دانید، آن هم خوب است! هنوز هم می توانید چیزهای زیادی را از طریق خواندن پیغامی که برای نشان خورشیدتان نوشته شده بیاموزید.)

امیدوارم که خواندن این مقاله به عنوان یک راهنما برای شما عمل کند که بتوانید در طول سالیان متمادی به آن مراجعه کنید و بینش ها و آگاهی های جدیدی را به همراه داشته باشید.

این گزارش شامل یک مقدمه و آشناسازی باضافه تفاسیر برای هر ۱۲ نشان است. میانگین تفسیر برای هر نشان حدود ۲۰۰۰ کلمه است.

تعداد صفحات: ۱۳۹

سترن در آکواریوس برای نشان شما ۲۰۲۰ – ۲۰۲۳