توضیحات

در این مقاله مفهوم خورشید، ماه، مرکوری، ونوس، مارس، ژوپیتر، سترن، اورانوس، نپتون و پلوتو در آسترولوژی و آنچه در تفسیر چارتتان نیاز دارید را خواهید آموخت. این مقاله به طور میانگین حاوی  ۵۵۰۰ کلمه می باشد.

مفهوم سیارات در آسترولوژی