توضیحات

شامل تحلیل و تفسیر تاریخ های اصلی ترانزیت تعاملات کیهانی یک سال پیش رو طبق چارت تولد شخصی

پس از تکمیل خرید، اطلاعات دقیق تولدتان شامل محل، روز و ساعت (در صورت داشتن) را برای مان ارسال کنید. (ایمیل info@astromid.com – واتساپ ۰۹۳۹۰۷۳۳۰۹۰ )

هوروسکوپ سالانه شخصی
امتیاز خود را ثبت کنید