توضیحات

پس از تکمیل خرید، اطلاعات دقیق تولدتان شامل محل، روز و ساعت (در صورت داشتن)  را برای مان ارسال کنید. (ایمیل info@astromid.com – واتساپ ۰۹۳۹۰۷۳۳۰۹۰ )

هوروسکوپ ماهانه شخصی
امتیاز خود را ثبت کنید